Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. január 2022, utorok
 

Odborná príprava


Pre obdobie február 2022 - júl 2022

• základná príprava príslušníkov Hasičského a záchranného zboru: 
   83. ZP: 28. 02. - 08. 04. 2022
   84. ZP: 19. 04. - 27. 04. 2022
   85. ZP: 23. 05. - 01. 07. 2022
• špecializovaná odborná príprava príslušníkov HaZZ pre oblasť operatívneho riadenia (veliteľ družstva, veliteľ zmeny, veliteľ čaty, veliteľ hasičskej stanice a vedúci oddelenia prevádzkovo - technického): 
   26. turnus: 07. 03. - 01. 04. 2022, ZS: 21. 04. 2022
   27. turnus: 19. 04. - 13. 05. 2022, ZS: 07. 06. 2022
   28. turnus: 23. 05. - 17. 06. 2022, ZS: 06. 07. 2022
• špecializovaná odborná príprava príslušníkov HaZZ na vykonávanie činností v oblasti strojnej služby (technik špecialista, vedúci technik špecialista, odborný inšpektor, samostatný odborný inšpektor a samostatný odborný inšpektor špecialista):
   12. turnus: 31. 01. - 11. 02. 2022, ZS: 24. 02. 2022
• špecializovaná odborná príprava príslušníkov HaZZ na vykonávanie štátneho požiarneho dozoru (samostatný odborný inšpektor, samostatný odborný inšpektor špecialista, vrchný inšpektor a vrchný inšpektor špecialista):
   13. turnus: 31. 01. - 18. 02. 2022, ZS: 15. 03. 2022
• špecializovaná odborná príprava príslušníkov HaZZ na vykonávanie v oblasti uplatňovania právnych vzťahov v osobnom úrade (samostatný inšpektor, odborný inšpektor, samostatný odborný inšpektor, samostatný odborný inšpektor špecialista, vrchný inšpektor a vrchný inšpektor špecialista):
   5. turnus: 09. 05. - 20. 05. 2022, ZS: 15. 06. 2022
• špecializovaná odborná príprava príslušníkov HaZZ na vykonávanie v oblasti spojovacej služby (technik špecialista, vedúci technik špecialista, odborný inšpektor, samostatný odborný inšpektor a samostatný odborný inšpektor špecialista):
   10. turnus: 14. 02. - 25. 02. 2022, ZS: 10. 03. 2022
• špecializovaná odborná príprava príslušníkov HaZZ na vykonávanie v oblasti protiplynovej služby (technik špecialista, vedúci technik špecialista, odborný inšpektor, samostatný odborný inšpektor a samostatný odborný inšpektor špecialista):
   14. turnus: 02. 05. - 13. 05. 2022, ZS: 02. 06. 2022
• špecializovaná odborná príprava príslušníkov HaZZ na funkciu hasič záchranár a hasič záchranár špecialista: 
   64. turnus: 28. 02. - 01. 04. 2022, ZS: 19. 04. - 20. 04. 2022
   65. turnus: 19. 04. - 20. 04. 2022, ZS: 08. 06. - 09. 06. 2022
   66. turnus: 23. 05. - 24. 06. 2022, ZS: 12. 07. - 13. 07. 2022
• špecializovaná odborná príprava príslušníkov HaZZ na funkciu technik-strojník a technik-špecialista: 
   41. turnus: 28. 02. - 18. 03. 2022, ZS: 05. 04. 2022
   42. turnus: 28. 03. - 14. 04. 2022, ZS: 05. 05. 2022
   43. turnus: 09. 05. - 27. 05. 2022, ZS: 17. 06. 2022
   42. turnus: 13. 06. - 01. 07. 2022, ZS: 19. 07. 2022
• opravné skúšky príslušníkov HaZZ, ktorí absolvovali špecializovanú odbornú prípravu: 
   priebežne
• opravné skúšky príslušníkov HaZZ, ktorí absolvovali základnú prípravu: 
   priebežne
• špecializovaná príprava veliteľov družstiev závodných hasičských útvarov:
   11. turnus: 14. 02. - 04. 03. 2022
• špecializovaná príprava veliteľov a zástupcov veliteľov závodných hasičských útvarov, veliteľov zmien a veliteľov čiat závodných hasičských útvarov, ktorí neabsolvovali špecializovanú prípravu ako nižší velitelia:
   11. turnus: 14. 02. - 18. 03. 2022, ZS: 06. 04. - 07. 04. 2022
• špecializovaná príprava veliteľov a zástupcov veliteľov závodných hasičských útvarov, veliteľov zmien a veliteľov čiat závodných hasičských útvarov, ktorí absolvovali špecializovanú prípravu ako nižší velitelia:
   11. turnus: 07. 03. - 18. 03. 2022, ZS: 06. 04. - 07. 04. 2022
• cyklická príprava veliteľov a zástupcov veliteľov závodných hasičských útvarov:
   29. turnus: 28. 02. - 04. 03. 2022, ZS: 16. 03. - 17. 03. 2022
  

SŠPO MV SR v Žiline v súvislosti s dodržiavaním platných opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 vykonáva odborné prípravy  v obmedzenom režime.