Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. január 2022, utorok
 

Diaľkové štúdium


Študijný odbor 3963 Q - požiarna ochrana

Absolventi dvojročného diaľkového pomaturitného špecializačného štúdia získajú vyššie odborné vzdelanie na úseku ochrany pred požiarmi. Študijný odbor je určený pre absolventov stredných odborných škôl, ktorí získali úplné stredné odborné vzdelanie. Uplatnenie absolventa je pri výkone štátneho požiarneho dozoru a zisťovaní príčin vzniku požiarov na okresných a krajských riaditeľstvách HaZZ, v nižších veliteľských funkciách hasičských jednotiek a taktiež môže získať odbornú spôsobilosť technika požiarnej ochrany alebo špecialistu požiarnej ochrany. Štúdium je organizované formou týždenných sústredení 8x za školský rok.

1. kolo prijímacích skúšok do 1. ročníka diaľkového pomaturitného špecializačného štúdia sa uskutoční dňa 22. 06. 2022. Prihlášku na štúdium v diaľkovom pomaturitnom špecializačnom štúdiu je potrebné zaslať na adresu školy do 31. 05. 2022