Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. október 2021, nedeľa
 

Elektronické služby

Podanie žiadosti o vydanie nového občianskeho preukazu

Občan môže požiadať o vydanie nového občianskeho preukazu z dôvodu zmeny trvalého pobytu prostredníctvom portálu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. 

Žiadosť prostredníctvom portálu môže podať občan vtedy, ak je držiteľom občianskeho preukazu s elektronickým čipom a podoba jeho tváre a podpisu v evidencii občianskych preukazov, vodičských preukazov, cestovných dokladov alebo evidencii vodičov nie sú staršie ako 5 rokov a občan súhlasí s ich použitím; ak ide o občana mladšieho ako 18 rokov, podoba tváre a podpisu nesmú byť staršie ako tri roky.

Pri podaní žiadosti prostredníctvom portálu nemožno do občianskeho preukazu uviesť údaje o skratke titulu, krvnej skupine, či závažnej chorobe, v prípade ak tieto údaje neboli uvedené v predošlom občianskom preukaze.

Vydanie občianskeho preukazu

Občan, ktorý požiadal o vydanie občianskeho preukazu prostredníctvom portálu je povinný si vyhotovený občiansky preukaz prevziať osobne, na okresnom riaditeľstve Policajného zboru, ktoré uviedol v žiadosti.

Na prevzatie občianskeho preukazu, o ktorého vydanie občan požiadal prostredníctvom portálu nie je možné splnomocniť inú osobu.

 

Nahlásenie straty alebo odcudzenia občianskeho preukazu s elektronickým čipom

Občan, ktorý je držiteľom občianskeho preukazu s elektronickým čipom a má zadaný na portáli tzv. diskrétny údaj, ktorý sa zadáva prostredníctvom elektronickej služby „Modifikácia kontaktných údajov", môže v prípade straty alebo odcudzenia jeho občianskeho preukazu túto skutočnosť nahlásiť prostredníctvom elektronickej služby. Týmto bude okamžite zabezpečená zmena stavu občianskeho preukazu a zabráni sa tým jeho prípadnému zneužitiu inou osobou.

Modifikácia kontaktných údajov

Služba umožňuje prihlásenému občanovi zmeniť kontaktné údaje (e-mailovú adresu, mobilné telefónne číslo) a diskrétny údaj zaevidovaný v informačnom systéme agendy občianskych preukazov.

Diskrétny údaj môže občan použiť pri prípadnom nahlásení straty alebo odcudzenia občianskeho preukazu prostredníctvom elektronickej služby "Nahlásenie straty alebo odcudzenia občianskeho preukazu s elektronickým čipom".

Údaj o evidovanom mobilnom telefónnom čísle a e-mailovej adrese bude využívaný pre zaslanie notifikácie v momente, kedy je možné si prevziať vyhotovený občiansky preukaz na príslušnom pracovisku dokladov Policajného zboru.