Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. október 2021, streda
 

Archív metodických dokumentov

Archív metodických dokumentov

Príručky pre žiadateľa pre PO5 a PO6 (škôlky):

Príručky k oprávnenosti výdavkov pre PO5 a PO6 (škôlky):

Príručky k oprávnenosti výdavkov pre PO5:

Príručky k oprávnenosti výdavkov pre PO6:

Príručky pre prijímateľa:

Príručky pre VO:

Vzor zmluvy o NFP:

Vzor rozhodnutia o schválení ŽoNFP pre prípady, keď poskytovateľ a prijímateľ sú tá istá osoba:

Usmernenia:

 Rôzne: