Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. september 2021, streda
 

Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí 2021-2027

spolufinancovane

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1147 zo 7. júla 2021 (PDF, 1 MB), ktorým sa zriaďuje Fond pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1148 zo 7. júla 2021 (PDF, 1 MB), ktorým sa ako súčasť Fondu pre integrované riadenie hraníc zriaďuje Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku (BMVI)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1149 zo 7. júla 2021 (PDF, 973 kB), ktorým sa zriaďuje Fond pre vnútornú bezpečnosť (ISF)


Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1060 z 24. júna 2021 (PDF, 4 MB), ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku („všeobecné nariadenie EÚ“)


Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako riadiaci orgán Fondu pre vnútornú bezpečnosť (ISF) pre programové obdobie 2021-2027 pripravilo na základe podkladov od partnerov a Európskej komisie návrh programu ISF, ktorý si Vám v súlade s princípom partnerstva dovoľujeme zaslať na pripomienky (len relevantné časti návrhu programu). Akcie navrhnuté na financovanie vychádzajú z návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Fond pre vnútornú bezpečnosť, najmä z jeho prílohy III.

Pripomienky vecného charakteru môžete zaslať na emailovú adresu TA.13G4@DJF.DYA@ v termíne do 11. júna 2021.


Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán programu Fondu pre azyl, migráciu a integráciu 2021-2027 (AMIF) pripravilo na základe podkladov od partnerov a pripomienok Európskej komisie návrh programu AMIF. Akcie navrhnuté na financovanie vychádzajú z návrhu nariadenia EP a Rady, ktorým sa zriaďuje Fond pre azyl, migráciu a integráciu, najmä z jeho prílohy III.

Vaše pripomienky k predmetnému návrhu programu môžete zaslať na emailovú adresu TA.13G4@DJF.DYA@ v termíne do 28.mája 2021.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]

Minister

Roman Mikulec
ROMAN MIKULEC je ministrom vnútra od 21. marca 2020.

» viac informácií 

Fotogalérie