Prejdi na hlavný obsah Prejdi na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. február 2021, štvrtok
 

Operačný program Informatizácia spoločnosti

 

Operačný program Informatizácie spoločnosti

Európska únia

Riadiaci orgán pre OPIS

Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

Tvoríme vedomostnú spoločnosť

Európska únia

Riadiaci orgán pre OPIS

Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

 Európsky fond regionálneho rozvoja

 

Operačný program Informatizácia spoločnosti
Cieľ: V rámci OP sa budú realizovať opatrenia zamerané na elektronizáciu verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnovu ich národnej infraštruktúry a zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu.
Riadiaci orgán:
Úrad vlády SR www.nsrr.sk
Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo financií SR www.informatizacia.sk
Spolufinancovanie príjemcu pomoci: bez spolufinancovania (pre organizácie štátnej správy)
Pôsobnosť: OP pokrýva celé územie SR, okrem Bratislavského kraja. Výnimkou je opatrenie 1.1, ktoré zahŕňa celé územie SR

Účasť MV SR:

 

 

MV SR bude môcť čerpať finančné prostriedky v rámci prioritnej osi 1 „Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb“ (predovšetkým SVS, SITB a HaZZ). Intervencie tejto prioritnej osi sú zamerané na modernizáciu štátnej správy, regionálnej a miestnej samosprávy prostredníctvom optimalizácie procesov služieb, poskytovaných verejnou správou a rozvojom informačných systémov verejnej správy. Týka sa celého územia SR.

V rámci prioritnej osi 2 „Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry“ budú aktivity zamerané na zlepšenie systémov získavania, spracovania a ochrany obsahu zo zdrojov pamäťových a fondových inštitúcií a digitalizácia ich obsahu, archivovanie a sprístupňovanie digitálnych dát, kde budú mať možnosť predkladať projekty aj archívy v zriaďovateľskej pôsobnosti MV SR. Pritoritná os sa vzťahuje na celé územie SR okrem Bratislavského kraja.
Prezentácia národných projektov:

 

 1. Centrálny informačný systém matrík
 2. Informačný systém identifikátora fyzických osôb
 3. Informačný systém registra fyzických osôb
 4. Elektronická identifikačná karta
 5. Informačný systém registra adries
 6. Elektronické služby pre osvedčenie o evidencii vozidla
 7. Elektronické služby národnej evidencie vozidiel
 8. Elektronické služby národnej evidencie vozidiel - časť 2
 9. Elektronické služby centrálnej ohlasovne
 10. Elektronický archív MV SR 
 11. Elektronické služby informačných systémov MV SR na úseku Policajného zboru 
 12. Elektronické služby živnostenského registra
 13. Elektronické služby MV SR na úseku verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku

 

 

© 2021 Ministerstvo vnútra SR. Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems. Vyhlásenie o prístupnosti | Vyhlásenie o cookies (PDF, 398 kB)