Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. jún 2022, štvrtok
 

Finančná hotovosť

19. 07. 2018

 

Okresné riaditeľstvo PZ v Čadci
Obvodné oddelenie PZ Kysucké Nové Mesto
Dlhomíra Poľského 1371, 024 01  Kysucké Nové Mesto

Č. p.:

ORPZ-CA-OPP6-1030/2017                                         

Veci: 

 

tri väčšie zväzky bankoviek v nominálnej hodnote 3055 € a to:

2 ks 200 €,

21 ks 100 €,

11 ks 50 €,

1 ks 5 €.

Dôvod vyhlásenia
verejného opisu:     

Bankovky boli nájdené dňa 11. septembra 2017, vo vestibule Obvodného oddelenia PZ Kysucké Nové Mesto.

 

Horeuvedený útvar Policajného zboru vyzýva oprávnenú osobu, aby sa k svojmu majetku prihlásila osobne alebo písomne do jedného roka odo dňa zaistenia veci.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy