Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. december 2022, utorok
 

Spoločná operácia „Diligence“zameraná na boj proti pašovaniu zbraní

02. 12. 2008

Francúzske predsedníctvo Európskej Únie, Centrálna justičná polícia Francúzska v spolupráci s Europolom zorganizovali spoločnú Európsku operáciu, ktorá začala v posledný novembrový deň a skončila na druhý deň popoludní. Bola zameraná na odhalenie pašovania zbraní na vonkajších hraniciach EÚ a ďalej ich nelegálny presun na území EÚ.

Do operácie boli zainteresované nasledujúce štáty:
Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Malta, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko a Spojené Kráľovstvo, Švajčiarsko a Chorvátsko.

Jednotlivé zložky štátov (polícia, vojenská polícia, colné orgány, železničná polícia) mali za úlohu zamerať svoju pozornosť na pašované a nelegálne zbrane prevážané vo všetkých druhoch dopravných prostriedkov: autobusy, nákladné vozidlá, osobné vozidlá, vlaky, lietadlá a lode.

Každé zaistenie zbrane počas operácie je analyzované a bude slúžiť k zisteniu transportných trás, zainteresovaných kriminálnych skupín, miest určených na úkryt pre pašované zbrane a ďalšie druhy pašovania.

Cieľom operácie bola prevencia a boj proti nelegálnej výrobe a pašovaniu zbraní, ich častí , komponentov a streliva, ktoré sú schopné spôsobiť ublíženie na zdraví resp. usmrtiť. Ďalej išlo o analýzu situácie a stanovenie prípadnej hrozby, ktorú tento druh trestnej činnosti predstavuje pre členské krajiny EÚ ako aj identifikovať problémy a zlepšiť spoluprácu pri výmene informácií.

Operácia pod názvom “Diligence” je príkladom ako spolupráca medzi členskými krajinami a tretími krajinami (Švajčiarsko a Chorvátsko) za podpory Europolu a Európskej komisie môže byť efektívna v boji proti organizovanému zločinu v Európe.

Operácia „Deligence“ na území Slovenskej republiky

Na našom území sa kontrola uskutočnila na miestach: Čuňovo D2, Kúty, Šahy, na celom území SR čo sa vlakovej prepravy týka a na hranici s Ukrajinou. Na operácii sa zúčastnili zložky Policajného zboru v spolupráci s mimorezortnými orgánmi – Colná správa, Železničná polícia.
Do akcie sa zapojilo 182 policajtov (policajný zbor, Úrad hraničnej a cudzineckej polície MV SR, Kriminalistický a expertízny ústav PZ), 87 príslušníkov Železničnej polície a 53 príslušníkov Colného riaditeľstva.

Podstatou operácie boli náhodné kontroly na pozemných komunikáciách (nákladné vozidlá, osobné motorové vozidlá, medzinárodné vlakové spojenia), súčasťou boli aj kontroly autobusových spojov, prechádzajúcich resp. končiacich na území SR. 

Celkové zhrnutie kontrol:
Počet kontrolovaných vozidiel – 356
Počet kontrolovaných osôb – 515
Počet kontrolovaných nákladných vozidiel – 305 (z toho 75 bolo skenovaných)
Počet kontrolovaných vlakov – 32
Počet kontrolovaných autobusov – 9

Na území SR neboli nájdené žiadne strelné zbrane, strelivo alebo výbušniny. V súvislosti s kontrolami boli zaistené omamné a psychotropné látky u občana SR, momentálne prebieha expertíza v Kriminalistickom a expertíznom ústave PZ. Pracovníci Colného riaditeľstva riešili niekoľko colných deliktov a príslušníci Železničnej polície sa stretli s bežnými priestupkami, ktoré súvisia so železničnou prepravou.
Boli preskúšané všetky komunikačné kanály a koordinácia medzi jednotlivými participujúcimi službami, komunikačné kanály medzi členskými štátmi, ktoré sa zúčastnili na operácii ako aj komunikácia a koordinácia medzi Národnou ústredňou Europol a centrálou Europolu v Haagu.


Počas spoločnej operácie bolo zaistených spolu 21 kusov zbraní a to v Nemecku, Portugalsku, Írsku, Slovinsku, Holandsku, Španielsku a Taliansku.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Staň sa kadetom - prečítaj si, ako na to

  • e-SLUŽBY MV SR
    Pri evidencii vozidiel môžete využívať aj elektronické služby