Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. september 2022, nedeľa
 

Požiarovosť

Požiarovosť  |  Zásahová činnosť  |  Výkon ŠPD

Požiarovosť za rok 2021

 V roku 2021 vzniklo na území Banskobystrického kraja 963 požiarov evidovaných v štatistike požiarovosti s priamou škodou 4 061 585 €, pri ktorých bolo 9 osôb usmrtených  a 23 osôb zranených. V porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2020 vzniklo na území Banskobystrického kraja v roku  2021 o 113 požiarov menej, ale došlo k zvýšeniu priamych škôd spôsobených požiarmi a to o 366 050 €. Počet osôb usmrtených pri požiaroch v roku 2021 stúpol v porovnaní s rokom 2020 na 9 osôb a zranených pri požiaroch bolo o 2 osoby viac a to 23.    

            Zo štatistických údajov o požiarovosti v Banskobystrickom kraji za rok 2021 vyplýva, že priemerne denne vznikli takmer 3 požiare s priamou priemernou škodou 4 217 € na požiar. Štatisticky najviac požiarov vzniklo v sobotu a v čase medzi 15:00 a 16:00 hod..

  Sledované obdobie

rok 2021

rok 2020

Porovnanie

  Ukazovateľ

  Počet požiarov

963

1 076

- 113

  Priama škoda (€)

4 061 585

3 695 535

366 050

  Počet usmrtených osôb

9

2

7

  Počet zranených osôb

23

20

3

  Uchránené hodnoty (€)

17 387 925

19 771 345

- 2 383 420

 

Prehľad požiarov v roku 2021  po okresoch Banskobystrického kraja

Z hľadiska územno-správneho členenia najviac požiarov vzniklo v okresoch Brezno 119 prípadov (priame škody sú 391 210 €), Rimavská Sobota - 114 prípadov (priame škody sú 250 030 €) a  Lučenec - 112 prípadov (priame škody 244 500 €). Najmenej požiarov bolo zaznamenaných v okresoch Krupina (33) a Banská Štiavnica (30).

Okres

Počet požiarov        

 Priame škody (€)

 Usmrtené osoby

 Zranené osoby

Banská Bystrica

103

814 410

3

3

Banská Štiavnica

30

144 730

1

1

Brezno

119

391 210

0

5

Detva

66

158 785

0

0

Krupina

33

84 730

1

0

Lučenec

112

244 500

0

1

Poltár

35

28 870

0

0

Revúca

85

157 370

1

2

Rimavská Sobota

114

250 030

0

8

Veľký Krtíš

52

259 695

2

0

Zvolen

95

424 290

1

2

Žarnovica

42

202 480

0

1

Žiar nad Hronom

77

900 485

0

0

 

Najčastejšie príčiny vzniku požiaru

Tromi najčastejšími príčinami vzniku požiarov v roku 2021 boli vypaľovanie trávy a suchých porastov (140 prípadov),  vyhorenie sadzí v komíne (121 prípadov) a spaľovanie odpadu a odpadkov mimo skládok  (64 prípadov). Úmyselné zapálenie neznámou osobou bolo príčinou vzniku 93 požiarov. V 101 prípadoch nebolo možné príčinu vzniku požiaru určiť, resp. je v stále v štádiu šetrenia.

Požiare podľa príčiny vzniku

Príčina vzniku požiaru

   Počet   

    škoda priama   

    počet usmrtených   

    počet zranených   

vypaľovanie trávy a suchých porastov

140

7 980

0

0

 vyhorenie sadzí v komíne

121

5 720

0

0

spaľovanie odpadu a odpadkov (mimo skládok)

64

16 450

0

0

 úmyselné zapálenie neznámou osobou

93

299 670

0

0

 elektrický skrat

62

188 265

0

0

fajčenie

37

7 240 

2

0

manipulácia s otvoreným ohňom

36

147 750

0

2

 

Požiare s najväčšou škodou

Dátum vzniku

Miesto vzniku požiaru,

objekt poškodený požiarom

Príčina vzniku požiaru

Škoda

v €

15.7.2021

Stará Kremnička, okr. Žiar nad Hronom

výroba drevárskych výrobkov a polotovarov

Blesk

631 000€

9.5.2021

Harmanec, okr. Banská Bystrica

sklad zberového papiera

nezistená

461 240€

23.10.2021

Kováčová, okr. Zvolen

rekreačná chata

technická porucha vykurovacieho telesa

290 000€