Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. október 2022, utorok
 

Výzva na výber odborných hodnotiteľov - OPLZ-OH-PO6-2016-1

Bratislava, 14. 04. 2016

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje, vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre prioritnú os 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, investičnú prioritu 6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach, špecifický cieľ 6.1.2 Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve.

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok - OPLZ-OH-PO6-2016-1 (PDF, 320 kB)

Dátum vyhlásenia výzvy: 14. apríla 2016

Dátum uzavretia výzvy: 05. mája 2016

Zoznam príloh:

Príloha č. 1 - Žiadosť o zaradenie uchádzača na pozíciu odborného hodnotiteľa (DOCX, 103 kB)

Príloha č. 2 - Štrukturovaný životopis (DOCX, 35 kB)

Príloha č. 3 - Súhlas so spracovaním osobných údajov (DOCX, 35 kB)

Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie (DOCX, 99 kB)

   

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]