Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. september 2022, nedeľa
 

Záchranný modul

ZÁCHRANÁRSKY MODUL PRE ZAHRANIČIE

 

 


Je zriadený v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a na základe Vestníka MV SR čiastka 29  z 20.4.2001.
      Je určený na riešenie krízových situácií a jednotného postupu plnenia úloh pri lokalizačných a likvidačných prácach pre vykonávanie záchranných, lokalizačných a likvidačných prác.

 

Slovenská republika sa pripojila k činnosti medzinárodných organizácií a zapojila sa do projektu OSN pod názvom DPR 213/3 MCDA – využitie prostriedkov pri záchranných akciách. Silami a prostriedkami sa zapojila aj do plnenia úloh v rámci spoločnej európskej bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ. Minister vnútra Slovenskej republiky vydal na zabezpečenie jednotného postupu pri poskytovaní pomoci záchranným tímom v zahraničí a na území Slovenskej republiky pri mimoriadnej udalosti nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 22 z 27. marca 2006 o zriadení záchranného tímu pri poskytovaní pomoci v zahraničí pri mimoriadnej udalosti.

     Toto nariadenie upravuje zriadenie a základné úlohy modulov, ako aj zriadenie, vyžadovanie a vysielanie záchranného tímu zloženého z modulov, ktoré vytvára príslušný útvar Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na poskytovanie pomoci v zahraničí pri mimoriadnej udalosti.

 

 

 

Záchranársky modul je určený na vykonávanie záchranných a likvidačných prác pri vzniku mimoriadnej udalosti a zabezpečuje najmä:

 - prieskum v priestore zásahu a v predpokladanom mieste plnenia úloh,

- vykonáva záchranné práce, vyslobodzovacie práce a vyhľadávacie práce,

- vyslobodzovanie osôb,

- poskytuje prvú predlekársku pomoc postihnutým,

- plní špeciálne činnosti vo vzduchu, súvisiace so záchranou ľudských životov a prepravou   

   postihnutých v súčinnosti s leteckou záchranou službou.

 

Na zabezpečenie materiálnej, personálnej a organizačnej výstavby  modulu sú  určené  Záchranné  brigády Hasičského  a záchranného zboru v Malackách, v Žiline a v Humennom.

           

 

Záchranná brigáda v Žiline vyčleňuje do tohto modulu 18 príslušníkov.

            Čas uvedenia do pohotovosti je do 12 hodín, maximálny čas nasadenia je 10 kalendárnych dní.

            Do priestoru mimoriadnej udalosti sa modul prepravuje vlastnými prepravnými prostriedkami, pričom jeho materiálno-technické vybavenie tvorí predovšetkým záchranársky    

            materiál a materiál pre poskytovanie prvej pred lekárskej pomoci.

 

     Od svojho vzniku bol modul nasadený na vykonávanie záchranných prác po zemetrasení v Turecku v r. 1999 a na pomoc iránskemu mestu Bam, ktoré postihlo ničivé zemetrasenie v decembri 2003.

 

     Modul sa každoročne zúčastňuje na medzinárodných a domácich cvičeniach. Na zdokonaľovanie svojej akcieschopnosti každoročne absolvuje komplexný cca 5-dňový výcvik za účasti všetkých príslušníkov zaradených v module. Na zosúladenie činnosti tímu pre prípad nasadenia sa na výcviku zúčastňujú aj príslušníci Policajného zboru, členovia Horskej záchrannej služby a príslušníci Leteckého útvaru úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.