Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. október 2022, piatok
 

Ukončené projekty

Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí

Ukončené projekty podporené v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť

 

Kód projektu

Názov projektu

Prijímateľ

Obdobie realizácie

Schválená výška grantu

Z toho ISF

Z toho štátny rozpočet

 Špecifický cieľ SC1 Podpora spoločnej vízovej politiky

SK 2020 ISF SC1/NC1/A1

Podpora národného vízového informačného systému

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 

1.11.2021-zrušený k 11.3.2022

398 309,63 €

298 732,22 €

99 577,41 €

Špecifický cieľ SC2 Hranice

SK 2016 ISF SC2/NC1/A2

Nákup dopravných prostriedkov pre špecializované útvary finančnej správy

Finančné riadieľstvo Slovenskej republiky

05.08.2016 - zrušený k 12.08.2021 

625 684,67 €

469 263,50 € 

156 421,17 € 

SK 2017 ISF SC2/NC4/A1-1

Vzdelávanie príslušníkov hraničnej a cudzineckej polície v anglickom, ruskom a ukrajinskom jazyku 

PLUS Academia SK spol. s r.o.

14.07.2017- 31.03.2022

292 513,67 € 

219 385,25 € 

73 128,42 € 

Špecifický cieľ SC5 Predchádzanie a boj proti trestnej činnosti

SK 2016 ISF SC5/NC2/A2/P1

Modernizácia IT systémov AFIS/EURODAC a CODIS

Kriminalistický a expertízny ústav PZ

15.04.2016 -30.09.2020

1 266 667,00 €

950 000,25 €

316 666,75 €

 SK 2016 ISF SC5/ NC1/A2

 Zvyšovanie inštitucionálnych kapacít laboratória na analýzu DNA

Kriminalistický a expertízny ústav PZ

01.06.2016 -31.12.2018

480 000,00 €

360 000,00 €

120 000,00 €

SK 2016 ISF SC5/NC3/A2/P1

Vzdelávanie príslušníkov Policajného zboru v oblasti prevencie a identifikácie obchodovania s ľuďmi

Stredná odborná škola Policajného zboru Bratislava

01.04.2017-31.12.2020

155 065,46 €

116 299,09  €

38 766,37 €

 SK 2019 ISF SC5/NC1/A2/P2

Zavedenie metódy predikcie fenotypových vlastností DNA pre účely trestného konania a rozšírenie automatizácie procesov genetickej analýzy na všetky pracoviská ústavu

Kriminalistický a expertízny ústav PZ

02.05.2019-31.10.2021 (projekt ukončený k 18.10.2021)

1 700 000,00 € 

1 275 000,00 € 

425 000,00 € 

 SK 2019 ISF SC5/NC1/A3/P3

Modernizácia technickej podpory na zefektívnenie boja proti trestnej činnosti

 Úrad zvláštnych policajných činností P PZ

02.05.2019-31.12.2021 (projekt ukončený k 23.11.2021)

 593 727,80 €

445 295,85 € 

148 431,95 € 

 SK 2018 ISF SC5/NC2/A5/P1

Modernizácia IT systému EVIDENCE

Kriminalistický a expertízny ústav PZ

3.12.2018-31.12.2021 (projekt ukončený k 20.12.2021)

350 000,00€

262 500,00 €

87 500,00 €

SK 2016 ISF SC6/NC2/A2/P1

Modernizácia IT systému BDC 

Kriminalistický a expertízny ústav PZ

15.04.2016 - 31.10.2022

266 643,00 €

199 982,25 €

66 660,75 €