Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. október 2022, utorok
 

Rozšírenie projektu Elektronické služby informačných systémov MV SR na úseku Policajného zboru - 2. fáza

O Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra


Kód ITMS:
- 311071A128
Termín realizácie projektu: 01/2015 - 05/2017 /29 mesiacov/
Miesto realizácie projektu: celá SR
Prijímateľ: Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Dátum vyhlásenia výzvy: 03. 11. 2015
Výška NFP: 550 800 €
Dátum podpisu zmluvy o NFP: 01.03. 2016
Dodatok č. 1 k zmluve o NFP: 07. 12. 2016
Dodatok č. 2 k zmluve o NFP: 05. 04 .2017
Dodávateľ: SAP Slovensko, s. r. o., Ericsson Slovakia s. r. o., MICROCOMP - Computersystém s. r. o.

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 na www.opii.gov.sk
Prioritná os: 7 Informačná spoločnosť
Investičná priorita: 2c/ Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej verejnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva
Špecifický cieľ:
7.3: Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre podnikateľov
7.4: Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov

Hlavné aktivity projektu:

Fáza I.

Hlavné aktivity - analýza a návrh riešenia, obstaranie HW a SW, implementácia
Podporné aktivity - riadenie projektu, publicita a informovanosť

Fáza II.

Hlavné aktivity - testovanie, nasadenie
Podporné aktivity - riadenie projektu, publicita a informovanosť

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu, vrátane prevzatia diela od dodávateľov, ako aj ukončenie realizácie podporných aktivít projektu prebehlo v zmysle zmluvných termínov. Aktuálne prebieha finančné vysporiadanie projektu a jeho administratívne ukončovanie voči poskytovateľovi NFP. Produkčne nasedené funkcionality služieb sú aktívne využívané verejnosťou ako aj verejnou správou.


Obrazovka e-služby
Obrazovka elektronickej služby pre zobrazenie štatistických dát

Testovanie:

  • Predproduktívna prevádzka IS ES a príprava na prechod do produktívnej prevázky
  • Testovanie a školenie IS ES - Testovanie kľúčovými používateľmi
  • Testovanie a školenie IS ES - Tréningy a školenia kľúčových používateľov /interných školiteľov/

Nasadenie:

  • Roll-out a stabilizácia - Stabilizácia procesov riešenia incidentov pre IS ES

Ciele Projektu/prínos pre občana:

  • Modernizácia príjmu volaní na tiesňové linky.
  • Elektronické služby umožnia používateľom zistiť automaticky generované štatistické údaje z množiny sledovaných dát o práci polície na danom mieste v danom čase.