Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. október 2022, piatok
 

PYRODETEC

logo ISF AMIF
           FONDY PRE OBLASŤ VNÚTORNÝCH ZÁLEŽITOSTÍ

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre vnútornú bezpečnosť, nástroj pre finančnú podporu v oblasti policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia.

  • Špecifický cieľ: Riziká a krízy
  • Národný cieľ: Riziko - Posudzovanie hrozieb a rizík

Prijímateľ: Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru (KEÚ PZ)
Výška grantu: 1 060 000 eur
Obdobie realizácie projektu: 01.10.2019 - 31.12.2022

Zodpovedný orgán: Ministerstvo vnútra SR

Popis projektu
Predmetom projektu PYRODETEC  je zabezpečenie nových detekčných prístrojov, modernizácia ochranných prostriedkov a technického vybavenia pre potreby pyrotechnikov Policajného zboru. Nové technológie a zariadenia prispejú k zefektívneniu posudzovania hrozieb a rizík a zároveň umožnia zrýchliť zásah proti hrozbe pri minimalizovaní ohrozenia života a zdravia zasahujúceho pyrotechnika. Projekt ďalej umožní preškolenie pyrotechnikov pre prácu s novými technológiami a zariadeniami, ako aj vytvoriť metodiku pre prácu s nimi, čím prispeje k budovaniu odborných kapacít pyrotechnikov.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]