Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. november 2022, nedeľa
 

Projekty Police

 

Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí

 

Projekty podporené v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť

 

Kód projektu

Názov projektu

Prijímateľ

Obdobie realizácie

Schválená výška grantu

Z toho ISF

Z toho štátny rozpočet

Špecifický cieľ SC5 Predchádzanie a boj proti trestnej činnosti

SK 2016 ISF SC5/NC2/A1

 Rekonštrukcia objektu CPaCS Trstená - Chyžne

Úrad medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia Policajného zboru

01.07.2016 -31.12.2022

1 000 000,00 €

750 000,00 €

 250 000,00 €

SK 2016 ISF SC5/NC3/A2/P2

Zvyšovanie odbornej spôsobilosti pracovníkov Kriminalistického a expertízneho ústavu PZ v oblasti forenzných vied

Kriminalistický a expertízny ústav PZ

03.10.2016 - 31.12.2022

113 047,52 €

84 785,64 €

28 261,88 €

 

SK 2016 ISF SC5/NC1/A3/P1

Zavedenie nástrojov a metód pre boj proti drogovej a farmaceutickej kriminalite

Protidrogová centrála národnej kriminálnej agentúry PZ

01.03.2017-31.05.2023

 

466 667,00 €

 

350 000,25 €

 

116 666,75 €

 

SK 2017 ISF SC5/NC1/A3/P2

 

Zavedenie aktuálnych nástrojov a metód v boji proti nedovolenému ozbrojovaniu a obchodovaniu so zbraňami

6. operatívne oddelenie odboru Bratislava národnej kriminálnej agentúry P PZ

20.07.2017-31.12.2022

200 000,00 €

150 000,00 €

50 000 €

SK 2017 ISF SC5/NC2/A2/P2

Modernizácia a obmena hardvérového a technického vybavenia národnej ústredne SIRENE, INTERPOL a spoločných kontaktných pracovísk/centier policajnej a colnej spolupráce

Úrad medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia Policajného zboru

1.10.2017 - 30.06.2023

256 861,80 €

192 646,35 €

64 215,45  €

 

SK 2017 ISF SC5/NC1/A1

 

Budovanie odborných kapacít pre boj proti počítačovej kriminalite

 

Odbor počítačovej kriminality národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru

 

 

1.1.2018 - 30.09.2023

 

1 017 973,00 €

 

763 479,75 €

 

254 493,25 €

 

SK 2017 ISF SC5/NC2/A3/P1

 

 Rozšírenie a modernizácia komunikačného kanálu Europolu SIENA na vybrané útvary Policajného zboru Slovenskej republiky

Úrad medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia Policajného zboru

 

1.2.2018 - 31.12.2022

 

 2 899 986,08 €

 2 174 989,56 €

724 996,52 €

 

SK 2017 ISF SC5/NC4/A1/P1

 

 Špeciálne výsluchové miestnosti pre detské obete a ďalšie obzvlášť zraniteľné obete trestných činov

Odbor kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru

 

1.2.2018 - 31.12.2022

 

670 000,00 €

 502 500,00 €

167 500,00 €

 SK 2018 ISF SC5/NC2/A4

 Budovanie procesu zberu údajov o PNR

 Úrad medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia Policajného zboru

 

 5.6.2018-31.12.2022

1 256 815,93 €

 

942 611,94 €

 

314 203,99 €

SK 2019 ISF SC5/NC4/A1/P2

Boj proti obchodovaniu s ľuďmi a aplikácia nástrojov na jeho predchádzanie

Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru

 02.09.2019-31.12.2022

287 580,00 €

215 685,00 €

71 895,00 €

SK 2019 ISF SC5/NC1/A2/P3

MIKRODAK

Kriminalistický a expertízny ústav PZ

02.09.2019-31.12.2022

823 000,00 €

617 250,00 €

205 750,00 €

SK 2019 ISF SC5/NC1/A3/P4

CHEMIBAL

Kriminalistický a expertízny ústav PZ

02.09.2019-31.12.2022

1 255 000,00 €

941 250,00 €

313 750,00 €

SK 2020 ISF SC5/NC2/A5/P2

IS EVIDENCE-KEUNEO

Kriminalistický a expertízny ústav PZ

01.06.2020-31.12.2022

846 000,00 €

634 500,00 €

211 500,00 €

 Špecifický cieľ SC6 Riziká a krízy

SK 2017 ISF SC6/NC2-NC3/A2/P1

Posilnenie kapacít boja s nelegálnym nakladaním s CBRN materiálmi v SR

Odbor odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru

1.10.2017 - 31.12.2023

366 185,00 €

274 638,75 €

91 546,25  €

SK 2019 ISF SC6/NC7/A2 

Zavedenie nových technológií do výkonu činnosti pyrotechnikov MV SR 

 Kriminalistický a expertízny ústav PZ

 02.05.2019-31.12.2023

 2 400 000,00€

1 800 000,00€ 

600 000,00€ 

 SK 2019 ISF SC6/NC7/A2/P2

 PYRODETEC

 Kriminalistický a expertízny ústav PZ

 01.10.2019-31.05.2023

1 060 000,00€ 

795 000,00€ 

265 000,00€