Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. november 2022, nedeľa
 

Projekty Borders

                                   Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí

Projekty podporené v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť

 

Kód projektu

Názov projektu

Prijímateľ

Obdobie realizácie

Schválená výška grantu

Z toho ISF

Z toho štátny rozpočet

Špecifiký cieľ SC1 Podpora spoločnej vízovej politiky 

SK 2016 ISF SC1/NC1/A2 

Hardvérové vybavenie národného VIS-u 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 

25.08.2016 -30.6.2022 

994 813,68 € 

746 110,26 € 

248 703,42 € 

SK 2020 ISF SC1/NC1/A3

Doplnenie a obmena technického vybavenia v rámci N-VIS a CLK 

ÚHCP P PZ

01.11.2020 - 31.12.2022

522 060,00 €

391 545,00 €

130 515,00 €

 Špecifický cieľ SC2 Hranice

SK 2017 ISF SC2/NC6/A2/P1

Obnova technického vybavenia pre druhú a tretiu líniu kontroly dokumentov

Kriminalistický a expertízny ústav PZ

01.05.2017-31.12.2022

399 600,00 €

299 700,00 €

99 900,00 €

SK 2017 ISF SC2/NC6/A2/P2

Výmena technických zariadení na skúmanie dokladov

ÚHCP P PZ

01.05.2017-31.12.2022

450 000,00 €

337 500,00 €

112 500,00 €

SK 2018 ISF SC2/NC1/A1

Doplnenie a obmena technického vybavenia pre výkon hraničného dozoru na vonkajšej pozemnej hranici EÚ v SR 

ÚHCP P PZ

1.10.2018-31.12.2022

876 659,33 € 

657 494,49 €

219 164,84 € 

SK 2018 ISF SC2/NC6/A3

Modernizácia o obmena HW národnej časti SIS II

ÚMPS P PZ 

15.02.2019-30.09.2022

781 514,40 €

586 135,80 € 

195 378,60 €

SK 2020 ISF SC2/NC3/A1

ABC brány - systém automatizovanej hraničnej kontroly

ÚHCP P PZ

01.06.2020-31.12.2022

1 216 881,61 €

912 661,21 €

304 220,40 €

SK 2019 ISF SC2/NC1/A2/P2

Doplnenie a obmena automobilovej techniky

ÚHCP P PZ

01.01.2021-31.12.2022

730 000,00 €

547 500,00 €

182 500,00 €

SK 2020 ISF SC2/NC1/A1/P2

Doplnenie a obmena prístrojov nočného videnia a termokamier

ÚHCP P PZ

01.02.2021-31.12.2022

1 650 488,00 €

1 237 866,00 €

412 622,00 €

SK 2020 ISF SC2/NC1/A2/P3

Doplnenie a obmena automobilovej techniky

ÚHCP P PZ

01.02.2021.31.12.2022

1 423 832,00 €

1 067 874,00 €

355 958,00 €

SK 2020 ISF SC2/NC6/A8

Doplnenie a obmena pracovných staníc IS MIGRA

ÚHCP P PZ

04.03.2021-31.12.2022

100 000,00 €

75 000,00 €

25 000,00 €

SK 2020 ISF SC2/NC6/A1

Modernizácia technického vybavenia nákupom systému s bezpilotnými lietadlami na posilnenie kontroly hraníc

ÚHCP P PZ

01.04.2021-31.12.2022

2 124 940,78 €

1 593 705,58 €

531 235,20 €

SK 2020 ISF SC2/NC6/A7

Technické vybavenie nevyhnutné na prevádzku systému vstup/výstup

ÚHCP P PZ

15.05.2021-31.12.2022

1 476 559,55 €

1 107 419,66 €

369 139,89 €

SK 2020 ISF SC2/NC6/A4

Vývoj a implementácia systému vstup/výstup

ÚHCP P PZ

10.06.2021-31.12.2022

3 017 578,73 €

3 017 578,73 €

0,00 €

SK 2020 ISF SC2/NC6/A6

Rozšírenie dostupnosti údajov zo SIS v podmienkach PZ a modernizácia NÚ SIRENE

ÚMPS P PZ 

17.8.2021-31.12.2022

1 226 384,70 €

1 226 384,70 €

0,00 €

SK 2020 ISF SC2/NC6/A4/P2

Vývoj a implementácia systému vstup/výstup II

ÚHCP P PZ

01.10.2021-31.12.2022

3 392 700,00 €

3 392 700,00 €

0,00 €

SK 2020 ISF SC2/NC6/A5

Materiálno-technické vybavenie Národnej jednotky ETIAS, vývoj a implemetácia národnej časti ETIAS

ÚHCP P PZ

01.01.2022-31.12.2022

3 110 089,00 €

3 110 089,00 €

0,00 €