Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. september 2021, streda
 

Modernizácia technickej podpory na zefektívnenie boja proti trestnej činnosti

logo ISF AMIF

FONDY PRE OBLASŤ VNÚTORNÝCH ZÁLEŽITOSTÍ

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre vnútornú bezpečnosť, nástroj pre finančnú podporu v oblasti policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia.

  • Špecifický cieľ: 5  - Predchádzanie trestnej činnosti a boj proti nej
  • Národný cieľ: 1 - Trestná činnosť – Predchádzanie a boj proti trestnej činnosti

Prijímateľ: Úrad zvláštnych policajných činností Prezídia Policajného zboru (ÚZPČ P PZ)
Výška grantu: 593 727,80 eur
Obdobie realizácie projektu: 02.05.2019 - 31.12.2021

Zodpovedný orgán: Ministerstvo vnútra SR

Popis projektu

Projekt Modernizácia technickej podpory na zefektívnenie boja proti trestnej činnosti  prispeje prostredníctvom modernizácie technickej podpory Prezídia Policajného zboru k zvýšeniu celkovej úrovne predchádzania, odhaľovania, dokumentovania, a tým aj vyšetrovania a stíhania trestných činov. Projekt posilní spoluprácu s útvarmi Policajného zboru a Ministerstva vnútra SR a mimorezortnými orgánmi. Posilní sa aj medzinárodná spolupráca, čo povedie k včasnému odhaleniu trestnej činnosti a zamedzeniu jej presunu do iných štátov EÚ. Na najvyššom stupni budú mať z realizácie projektu prospech všetky členské štáty EÚ, nakoľko hlavným fenoménom súčasnosti je organizovaná trestná činnosť a terorizmus páchaný na medzinárodnej úrovni.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]