Azyl a migrácia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. január 2021, nedeľa
 

Kontakty

Migračný úrad MV SR

Pivonková 6, 812 72 Bratislava
Telefón 02/4341 4775, 4825 4104
Fax 02/4341 4759

Poverená vedením: Mgr. Petra Achbergerová

Organizačný a právny odbor

Procedurálny odbor

Odbor migrácie a integrácie

Odbor dokumentaristiky a zahraničnej spolupráce

Dublinské stredisko

Oddelenie azylových zariadení


 

Pobytový tábor Opatovská Nová Ves

991 07, pošta Slovenské Ďarmoty
Telefón 047/4894 162
Fax 047/4894 193

Záchytný tábor Humenné

Mierová 100, 066 01 Humenné
Telefón 057/7866 715
Fax 057/7866 744

Pobytový tábor Rohovce

930 30 Rohovce
Telefón 031/5598 498
Fax 031/5598 130

Integračné stredisko Zvolen

Jesenského 13, 960 01 Zvolen
Telefón 045/5366 100
Fax 045/5366 101