Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. október 2022, piatok
 

Archív výziev

AKCIE ÚNIE 2020 - VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O GRANT V RÁMCI FONDU PRE VNÚTORNÚ BEZPEČNOSŤ

Dňa 22.10.2020 Európska komisia uverejnila výzvu ISFP-2020-AG-CYBER, ktorá je zameraná na financovanie projektov na boj proti počítačovej kriminalite, sexuálne zneužívanie detí a digitálne vyšetrovanie.

Viac informácií k samotnej výzve sú k dispozícií na webovej stránke Európskej komisie.

Žiadosť je potrebné zaslať Európskej komisii elektronicky v termíne do 25. februára 2021 prostredníctvom odkazu.


AKCIE ÚNIE 2020 - VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O GRANT V RÁMCI FONDU PRE VNÚTORNÚ BEZPEČNOSŤ

Dňa 12.11.2020 Európska komisia uverejnila výzvu ISFP-2020-AG-THB so zameraním na financovanie spoločných akcií na boj proti obchodovaniu s ľuďmi.  

Viac informácií k samotnej výzve sú k dispozícií na webovej stránke Európskej komisie.

Žiadosti je potrebné zaslať Európskej komisii elektronicky v termíne do 25. februára 2021 prostredníctvom odkazu.


AKCIE ÚNIE 2020 - VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O GRANT V RÁMCI FONDU PRE VNÚTORNÚ BEZPEČNOSŤ

Dňa 1. decembra 2020 Európska komisia uverejnila výzvu ISFP-2020-AG-CORRUPT, ktorá je zameraná na financovanie projektov na predchádzanie a boj proti korupcii. 

Viac informácií k samotnej výzve sú k dispozícii na webovej stránke Európskej komisie.

Žiadosť je potrebné zaslať Európskej komisii elektronicky v termíne do 25. februára 2021 prostredníctvom odkazu.

AKCIE ÚNIE 2020 - VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O GRANT V RÁMCI FONDU PRE VNÚTORNÚ BEZPEČNOSŤ


Dňa 5.11.2020 Európska komisia uverejnila výzvu ISFP-2020-AG-OPC, ktorá je zameraná na financovanie projektov na spoluprácu v oblasti majetkovej trestnej činnosti.

Viac informácií k samotnej výzve sú k dispozícií na webovej stránke Európskej komisie.

Žiadosti je potrebné zaslať Európskej komisii elektronicky v termíne do 4. februára 2021 prostredníctvom odkazu.


 AKCIE ÚNIE 2020 - VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O GRANT V RÁMCI FONDU PRE VNÚTORNÚ BEZPEČNOSŤ

Dňa 17.09.2020 Európska komisia uverejnila výzvu ISFP-2020-AG-TERFIN, ktorá je zameraná na financovanie projektov v oblasti boja proti terorizmu.

Viac informácií k Fondu ISF-Police nájdete na webovej stránke Európskej komisie.

Žiadosť je potrebné zaslať Európskej komisii elektronicky v termíne do 21. januára 2021 prostredníctvom odkazu.


AKCIE ÚNIE 2020 - VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O GRANT V RÁMCI FONDU PRE VNÚTORNÚ BEZPEČNOSŤ

Dňa 29.09.2020 Európska komisia uverejnila výzvu ISFP-2020-AG-PCCC, ktorá je zameraná na posilnenie Centier policajnej a colnej spolupráce v cezhraničnom kontexte.

Viac informácií k výzve nájdete na webovej stránke Európskej komisie.

Žiadosť je potrebné zaslať Európskej komisii elektronicky v termíne do 21. januára 2021 prostredníctvom odkazu.


AKCIE ÚNIE 2020 - VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O GRANT V RÁMCI FONDU PRE VNÚTORNÚ BEZPEČNOSŤ

Dňa 29.09.2020 Európska komisia uverejnila výzvu ISFP-2020-AG-POLCOP, ktorá je zameraná na posilnenie cezhraničnej policajnej spolupráce a výmenu informácií v Schengenskom priestore.

Viac informácií k výzve nájdete na webovej stránke Európskej komisie.

Žiadosť je potrebné zaslať Európskej komisii elektronicky v termíne do 21. januára 2021 prostredníctvom odkazu.


 

AKCIE ÚNIE 2020 - VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O GRANT V RÁMCI FONDU PRE VNÚTORNÚ BEZPEČNOSŤ

Dňa 17.09.2020 Európska komisia uverejnila výzvu ISFP-2020-AG-ENV, ktorá je zameraná na financovanie projektov v oblasti boja proti evniromentálnej kriminalite.

Viac informácií k Fondu ISF-Police nájdete na webovej stránke Európskej komisie.

Žiadosť je potrebné zaslať Európskej komisii elektronicky v termíne do 17. decembra 2020 prostredníctvom odkazu.


AKCIE ÚNIE 2020 - VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O GRANT V RÁMCI FONDU PRE VNÚTORNÚ BEZPEČNOSŤ

Dňa 10. septembra Európska komisia uverejnila výzvu ISFP-2020-AG-FIRE, ktorá je zameraná na financovanie projektov v oblasti boja proti obchodovaniu so strelnými zbraňami. 

Viac informácií k samotnej výzve sú k dispozícii na webovej stránke Európskej komisie.

Žiadosť je potrebné zaslať Európskej komisii elektronicky v termíne do 10. decembra 2020 prostredníctvom odkazu.


 AKCIE ÚNIE 2020 - VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O GRANT V RÁMCI FONDU PRE VNÚTORNÚ BEZPEČNOSŤ

Dňa 23.07.2020 Európska komisia uverejnila výzvu ISFP-2020-AG-RAD, ktorá je zameraná na financovanie projektov na odčlenenie extrémistov a radikalizovaných jednotlivcov a zabránenie ich opätovnému začleneniu k násilnému pravicovému a islamistickému extrémizmu.

Viac informácií k samotnej výzve sú k dispozícií na webovej stránke Európskej komisie.

Žiadosť je potrebné zaslať Európskej komisii elektronicky v termíne do 24. novembra 2020 prostredníctvom odkazu.


AKCIE ÚNIE 2020 - VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O GRANT V RÁMCI FONDU PRE VNÚTORNÚ BEZPEČNOSŤ

Dňa 14.07.2020 bola Európskou komisiou vyhlásená  výzva ISFP-2020-AG-CUAS, ktorá je zameraná na financovanie projektovna posilnenie európskej koordinácie testovania systému bezpilotných lietadiel.

Viac informácií k samotnej výzve sú k dispozícií na webovej stránke Európskej komisie.

Žiadosť je potrebné zaslať Európskej komisii elektronicky v termíne do 14. októbra 2020 prostredníctvom odkazu.


AKCIE ÚNIE 2020 - VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O GRANT V RÁMCI FONDU PRE VNÚTORNÚ BEZPEČNOSŤ

Dňa 25.06.2020 bola Európskou komisiou vyhlásená  výzva ISFP-2020-AG-PROTECT, ktorá je zameraná na ochranu verejných priestranstiev.

Viac informácií k samotnej výzve sú k dispozícií na webovej stránke Európskej komisie.

Žiadosť je potrebné zaslať Európskej komisii elektronicky v termíne do 24. septembra 2020 prostredníctvom odkazu.


 AKCIE ÚNIE 2020 - VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O GRANT V RÁMCI FONDU PRE VNÚTORNÚ BEZPEČNOSŤ

Dňa 30.01.2020 bola Európskou komisiou vyhlásená  výzva ISFP-2019-AG-THB, ktorá je zameraná na financovanie nadnárodných projektov v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi.

Viac informácií k samotnej výzve sú k dispozícií na webovej stránke Európskej komisie.

Žiadosť je potrebné zaslať Európskej komisii elektronicky v termíne do 27. augusta 2020 prostredníctvom odkazu.


AKCIE ÚNIE 2019 - VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O GRANT V RÁMCI PROGRAMU SPRAVODLIVOSŤ

Dňa 25.09.2019 bola Európskou komisiou vyhlásená  výzva JUST-2019-AG-DRUGS, ktorá je zameraná na financovanie nadnárodných projektov v oblasti drogovej politiky EU.

Viac informácií k samotnej výzve sú k dispozícií na webovej stránke Európskej komisie.

 Žiadosť je potrebné zaslať Európskej komisii elektronickyv termíne do 29. februára 2020 prostredníctvom odkazu.


AKCIE ÚNIE 2019 - VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O GRANT V RÁMCI FONDU PRE VNÚTORNÚ BEZPEČNOSŤ

Európskou komisiou bola dňa 14. novembra 2019 vyhlásená  výzva ISFP-2019-AG-OPC, ktorá je zameraná na financovanie projektov pre boj proti organizovanej majetkovej kriminalite a proti nelegálnemu obchodovaniu s kultúrnymi predmetmi.

Viac informácií k samotnej výzve sú k dispozícií na webovej stránke Európskej komisie.

Žiadosť je potrebné zaslať Európskej komisii elektronicky v termíne do 12. februára 2020 prostredníctvom odkazu.  


 AKCIE ÚNIE 2019 - VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O GRANT V RÁMCI FONDU PRE VNÚTORNÚ BEZPEČNOSŤ

Európskou komisiou bola dňa 23. júla 2019 vyhlásená  výzva ISFP-2019-AG-DRUGS, ktorá je zameraná na financovanie projektov pre lepšie presadzovanie práva v oblasti obchodovania s drogami. Budú podporené aktivity, ktorých cieľom je zlepšiť spoluprácu medzi členskými krajinami EÚ, alebo medzi členskými krajinami EÚ a tretími krajinami, ktoré ležia pozdĺž ciest obchodovania s drogami z EÚ a do EÚ. Podporené budú najmä spoločné iniciatívy zamerané na získavanie poznatkov a odhaľovanie, vyšetrovanie ako aj stíhanie trestných činov obchodovania s drogami.

Viac informácií k samotnej výzve sú k dispozícií na webovej stránke Európskej komisie.

Žiadosť je potrebné zaslať Európskej komisii elektronicky v termíne do 28. novembra 2019 prostredníctvom odkazu


 AKCIE ÚNIE 2019 - VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O GRANT V RÁMCI FONDU PRE VNÚTORNÚ BEZPEČNOSŤ – nástroj pre finančnú podporu v oblasti policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia

Dňa 25.07.2019 bola Európskou komisiou vyhlásená  výzva ISFP-2019-AG-PROTECT na financovanie projektov, ktoré sa týkajú ochranu verejného priestranstva v súlade s EU Akčným plánom na podporu a ochranu verejných priestranstiev (EU Action Plan to support the protection of public spaces).

Žiadosti o grant je potrebné zaslať elektronicky Európskej komisii v termíne do 28. novembra 2019 cez tento odkaz.   


 AKCIE ÚNIE 2018 - VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O GRANT V RÁMCI FONDU PRE VNÚTORNÚ BEZPEČNOSŤ – nástroj pre finančnú podporu v oblasti policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia

 Dňa 28.11.2018 bola Európskou komisiou vyhlásená  výzva ISFP-2018-AG-CT-RAD, ktorá je zameraná na financovanie projektov, ktoré sa týkajú rozvoja efektívnych opatrení a nástrojov na predchádzanie a boj proti všetkým formám radikalizácie (v prioritných oblastiach ako: deti a mládež; zapojenie komunít; miestny rozmer aktivít a viac-agentúrny prístup; väzenia) zameraných na mapovanie, analýzu, výmenu a hodnotenie existujúcich prístupov. Tiež je cieľom vytvorenie metodológií a prístupov s vysokým stupňom prenosnosti/ prevoditeľnosti.

 Očakávané výsledky: zlepšená schopnosť relevantných zainteresovaných strán identifikovať radikalizáciu, ktorá vedie k násilnému extrémizmu a terorizmu; lepšia schopnosť reakcie voči takejto radikalizácii

 Žiadosť je potrebné zaslať elektronicky Európskej komisii do 19. marca 2019 cez tento odkaz  


 AKCIE ÚNIE 2018 - VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O GRANT V RÁMCI FONDU PRE VNÚTORNÚ BEZPEČNOSŤ – nástroj pre finančnú podporu v oblasti policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia

Dňa 25.10.2018 bola Európskou komisiou vyhlásená  výzva ISFP-2018-AG-SCHEN, ktorá je zameraná na financovanie projektov, ktoré sa týkajú efektívneho využitia spoločných (viacštátnych) policajných kontrol v oblasti schengenských hraníc, vrátane územia vnútorných hraníc a  s využitím mobilných technológií. Stane sa tak zvýšeným využitím relevantných nástrojov ako sú: spoločné hliadky v cezhraničných vlakoch alebo iných druhoch dopravy, spoločné činnosti, spoločné analýzy hrozieb, zvýšená cezhraničná výmena informácií vrátane využitia interoperabilných komunikačných prostriedkov.

Očakávané výsledky: efektívne využitie spoločných (viacštátnych) policajných kontrol na hraniciach

Žiadosť je potrebné zaslať elektronicky Európskej komisii  do 2. mája 2019 cez tento odkaz  


 AKCIE ÚNIE 2018 - VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O GRANT V RÁMCI FONDU PRE VNÚTORNÚ BEZPEČNOSŤ – nástroj pre finančnú podporu v oblasti policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia

Dňa 10.10.2018 bola Európskou komisiou vyhlásená  výzva ISFP-2018-AG-CT-TERFIN, ktorá je zameraná na financovanie projektov, ktoré sa týkajú boja proti financovaniu terorizmu: nové iniciatívy posilňujúce schopnosť verejných a súkromných aktérov, aby v rámci členských štátov lepšie vyhľadávali financovanie terorizmu a zabraňovali mu.

Očakávané výsledky: zlepšená kvalita hlásenia podozrivých transakcií, ktorá vedie k výsledkom ako: zvýšené odhaľovanie prípadov financovania terorizmu a zvýšené množstvo odvrátených útokov/ nevydarených plánov/ zatknutí

Žiadosť je potrebné zaslať elektronicky Európskej komisii  do 19. februára 2019 cez tento odkaz


AKCIE ÚNIE 2018 - VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O GRANT V RÁMCI FONDU PRE VNÚTORNÚ BEZPEČNOSŤ – nástroj pre finančnú podporu v oblasti policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia

Dňa 16.10.2018 bola Európskou komisiou vyhlásená  výzva ISFP-2018-AG-OC-FIRE, ktorá je zameraná na financovanie projektov, ktoré sa týkajú boja proti obchodovaniu so zbraňami, umožnia spoločné  iniciatívy a operačné činnosti krajín EÚ v spolupráci s partnermi z tretích krajín ( ako napríklad z juhovýchodnej  Európy  či Blízkeho východu a severnej Afriky - MENA); zvýšia odbornosť v oblasti obchodovania so zbraňami - najmä zlepšenie znalostí, odhaľovanie, vyšetrovanie  a trestné stíhanie na úrovni EÚ aj s kľúčovými tretími krajinami; presadia osvedčené postupy okrem iného týkajúce sa defragmentácie relevantných informácií a spravodajských služieb na  obchodných trasách so zbraňami z EÚ a do EÚ; ochránia legálny trh v oblasti obchodovania so zbraňami; znížia prílev zbraní do rúk páchateľov v EÚ.

Očakávané výsledky:  zvýšenie a rozvoj spoločných iniciatív a operačných činností v boji proti obchodovaniu so zbraňami v krajinách EÚ v spolupráci s partnermi z tretích krajín

Žiadosť je potrebné zaslať elektronicky Európskej komisii do 14. februára 2019 cez tento odkaz 


 AKCIE ÚNIE 2018 - VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O GRANT V RÁMCI FONDU PRE VNÚTORNÚ BEZPEČNOSŤ – nástroj pre finančnú podporu v oblasti policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia

Dňa 16.10.2018 bola Európskou komisiou vyhlásená  výzva ISFP-2018-AG-OC-ENV, ktorá je zameraná na financovanie projektov, ktoré sa týkajú rozvoja a posilnenia operačných činností presadzovania práva cez tréningy príslušných orgánov v nasledovných oblastiach: boj proti obchodovaniu s voľne žijúcimi živočíchmi, trestné činy týkajúce sa lesov a iné formy trestných činov týkajúcich sa voľne žijúcich organizmov; boj proti obchodovaniu s nelegálnym odpadom a iné druhy trestných činov proti životnému prostrediu.

Očakávané výsledky: rozvoj operačných aktivít presadzovania práva v oblasti environmentálnej kriminality

Žiadosť je potrebné zaslať elektronicky Európskej komisii do 14. februára 2019 cez tento odkaz.   


AKCIE ÚNIE 2018 - VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O GRANT V RÁMCI FONDU PRE VNÚTORNÚ BEZPEČNOSŤ – nástroj pre finančnú podporu v oblasti policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia

Dňa 10.10.2018 bola Európskou komisiou vyhlásená  výzva ISFP-2018-AG-CT-PROTECT, ktorá je zameraná na financovanie projektov, ktoré sa týkajú ochrany verejného priestranstva, ochrany kritickej infraštruktúry a reagujú na hrozby CBRN-E (chemické, biologické, rádiologické, jadrové hrozby a hrozby v súvislosti s výbušninami).

Očakávané výsledky: lepšia ochrana obyvateľov a infraštruktúry voči teroristickým hrozbám vrátane CBRN-E a lepšia ochrana voči novým vznikajúcim hrozbám.

Žiadosť je potrebné zaslať elektronicky Európskej komisii do 16. januára 2019 cez tento odkaz   


AKCIE ÚNIE 2018 - VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O GRANT V RÁMCI FONDU PRE VNÚTORNÚ BEZPEČNOSŤ – nástroj pre finančnú podporu v oblasti policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia

Dňa 10.10.2018 bola Európskou komisiou vyhlásená  výzva ISFP-2018-AG-CT-CSEP (Program na podporu občianskej spoločnosti) –podpora kampaní implementovaných organizáciami občianskej spoločnosti, ktoré predstavujú alternatívu radikalizácii, prípadne sú vyslovene zamerané proti extrémistickej propagande.

Cieľom je reagovať na veľký vzostup používania internetu teroristami a inými extrémistami (napr. extrémne pravicovými). Výzva podporuje tvorbu alternatívnych kampaní a proti-radikalizačných kampaní organizáciami občianskej spoločnosti najmä cez internet

Žiadosť je potrebné zaslať elektronicky Európskej komisii do 12. februára 2019 cez tento odkaz


 OTVORENÁ VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O GRANT V RÁMCI FONDU PRE VNÚTORNÚ BEZPEČNOSŤ, NÁSTROJA PRE FINANČNÚ PODPORU V OBLASTI VONKAJŠÍCH HRANÍC A VÍZ

SK 2017 ISF SC2/NC4/A1

 Dňa 13. februára 2017 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Zodpovedný orgán fondov pre oblasť vnútorných záležitostí vyhlásilo otvorenú výzvu na predkladanie žiadostí o grant ref. číslo SK 2017 ISF SC2/NC4/A1 v súlade s Národným programom Fondu pre vnútornú bezpečnosť.

Finančné vymedzenie

Celková indikatívna čiastka určená na granty v rámci tejto výzvy (t.j. grant z fondu a štátneho rozpočtu) je 292.513,67 EUR.

Termín ukončenia výzvy: 13. apríla 2017 (do 14:00 hod. - platí v prípade osobného doručenia)

Informačné stretnutie pre žiadateľov o grant v rámci otvorenej výzvy na predkladanie žiadostí o grant z Fondu pre vnútornú bezpečnosť sa uskutoční dňa 27. februára 2017o 10:00 hod. na Ministerstve vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, v tlačovej miestnosti na 2. poschodí.


 AKCIE ÚNIE 2016 - VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O GRANT V RÁMCI FONDU PRE VNÚTORNÚ BEZPEČNOSŤ - HRANICE A VÍZA

Dňa 08.06.2016 bola Európskou komisiou vyhlásená výzva „Výzva na predkladanie žiadostí o grant pre členské štáty na podporu zlepšenia hraničného dozoru a posilnenia spolupráce medzi členskými štátmi v rámci EUROSUR vrátane spolupráce s tretími krajinami (susediace krajiny)“. Termín uzávierky je do 22.07.2016 do 12.00 hod.

Potrebné dokumenty súvisiace s výzvou prikladáme na stiahnutie (v spodnej časti okna).

Zmena dokumentu Call for proposals 2015 ku dňu 28.6.2016!


AKCIE ÚNIE 2015 - VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O GRANT V RÁMCI FONDU PRE VNÚTORNÚ BEZPEČNOSŤ - HRANICE A VÍZA

Dňa 04. 03. 2016 vyhlásila Európska komisia výzvu na predkladanie žiadosti o grant v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť hraníc a víz zameranú na nasledovnú oblasť:

  • Schengenský zoznam kontroly hraníc – pilotný program, s termínom predloženia žiadostí o grant do 15. 04. 2016 do 12.00 hod. SEČ

Viac informácií k danej výzve nájdete na: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/internal-security-fund-borders/calls/2016/isfb/index_en.htm


V dňoch 17. 9.2015 a 23.9.2015 vyhlásila Európska komisia výzvy na predkladanie žiadostí o grant/ návrhov projektov v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť 2014-2020, oblasť policajnej spolupráce (ISF Police) pre nasledovné oblasti zamerania:

  • „odborná príprava orgánov presadzujúcich právo“ s termínom na predloženie žiadostí o grant/ návrhov projektov do 26. novembra 2015
  • „medzinárodné iniciatívy v oblasti boja proti obchodovaniu s drogami a obchodovaniu so zbraňami“ s termínom na predloženie žiadostí o grant/ návrhov projektov do 1. decembra 2015

Viac informácií k jednotlivým výzvam nájdete na: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/internal-security-fund-police/union-actions/index_en.htm.


AKCIE ÚNIE 2015 - VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O GRANT/ NÁVRHOV PROJEKTOV V RÁMCI FONDU PRE VNÚTORNÚ BEZPEČNOSŤ 2014-2020, OBLASŤ POLICAJNEJ SPOLUPRÁCE (ISF POLICE)

V dňoch 14. 7.2015 a 16.7.2015 vyhlásila Európska komisia výzvy na predkladanie žiadostí o grant/ návrhov projektov v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť 2014-2020, oblasť policajnej spolupráce (ISF Police) pre nasledovné oblasti zamerania: Obchodovanie s ľuďmi, Chemické, biologické, rádioaktívne a nukleárne materiály a výbušniny.

Termín na predkladanie žiadostí o grant/ návrhov projektov je stanovený nasledovne:

  • 29.9.2015 do 12.00hod SEČ na tému „BOJ PROTI OBCHODOVANIU S ĽUĎMI“
  • 1.10.2015 DO 12:00hod SEČ na tému „IMPLEMENTÁCIA AKČNÉHO PLÁNU EU V OBLASTI CBRN, AKČNÝ PLÁN EU NA POSILNENIE BEZPEČNOSTI VÝBUŠNÍN A EURÓPSKEHO PROGRAMU NA OCHRANU KRITICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY“

Viac informácií k jednotlivým výzvam nájdete na: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/internal-security-fund-police/union-actions/index_en.htm


Akcie Únie 2014 - Výzvy na predkladanie žiadostí o grant/návrhov projektov v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť 2014-2020 ISEC (Policajná spolupráca)

POZOR, ZMENA!!!

AKCIE ÚNIE/VÝZVY 2014:

Termín na predkladanie žiadostí o grant/ návrhov projektov bol predĺžený nasledovne:

zo 14. januára 2015 na 23.01.2015 do 12.00hod SEČ pre oblasti:

Výmena informácií orgánov činných v trestnom konaní

zo 16. január 2015 na 28.01.2015 do 12.00hod SEČ pre oblasti:

- Boj proti počítačovej kriminalite a sexuálnemu zneužívaniu

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/internal-security-fund-police/union-actions/index_en.htm

Dňa 18.11.2014 vyhlásila Európska komisia výzvy na predkladanie žiadostí o grant/ návrhov projektov v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť v oblasti policajnej spolupráce 2014-2020 (ISEC) pre nasledovné oblasti zamerania:

  • Výmeny informácií orgánov činných v trestnom konaní
  • Boja proti kriminalite a sexuálnemu zneužívaniu detí
  • Prevencie proti radikálnemu terorizmu a násilnému extrémizmu
  • Hospodárskych trestných činov, korupcii a environmentálnej kriminalite

Termín na predkladanie žiadostí o grant/návrhov projektov bol stanovený nasledovne:

14. januára 2015 do 12.00hod SEČ pre oblasti:

Výmena informácií orgánov činných v trestnom konaní

16. január 2015 do 12.00hod SEČ pre oblasti:

- Boj proti počítačovej kriminalite a sexuálnemu zneužívaniu

29. január 2015 do 12.00hod SEČ pre oblasť:

- Prevencia proti radikalizmu terorizmu a násilnému extrémizmu

30. január 2015 do 12.00hod SEČ pre oblasť:

Hospodárske trestné činy, korupcia a environmentálna kriminalita

Viac informácií k jednotlivým výzvam nájdete na: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/internal-security-fund-police/union-actions/index_en.htm

AKCIE ÚNIE 2015 - VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O GRANT/ NÁVRHOV PROJEKTOV V RÁMCI FONDU PRE VNÚTORNÚ BEZPEČNOSŤ 2014-2020, OBLASŤ POLICAJNEJ SPOLUPRÁCE (ISF POLICE)