Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. september 2022, piatok
 

Archív výziev

AKCIE ÚNIE 2020 - VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O GRANT V RÁMCI FONDU PRE AZYL, MIGRÁCIU a INTEGRÁCIU 

Európska komisia zverejnila 15. októbra 2020, výzvy na predkladanie návrhov vo výške 32,7 mil. EUR na financovanie nadnárodných projektov v oblasti azylu, migrácie a integrácie:

  • Miestna stratégia v oblasti intrgrácie
  • Odstraňovanie prekážok pre migrantov v prístupe k službám
  • Podpora účasti migrantov na integračných politikách
  • Doplnkové služby
  • Obete obchodovania s ľuďmi
  • Pomoc pri dospievaní detí migrantov

Celková alokácia na všetkých 6 výziev je 32,7 mil. EUR.

Tieto výzvy sú súčasťou aktivít plánovaných v programovom období AMIF na rok 2020 pre akcie Únie v rámci fondu AMIF.

Žiadosť je možné predložiť v termíne do 16. februára 2021 prostredníctvom tohto odkazu.


AKCIE ÚNIE:

Európska komisia (EK) v rámci priameho riadenia Fondu pre azyl, migráciu a integráciu vyhlásila dňa 30. 7. 2019 viaceré výzvy zamerané na nadnárodné akcie v oblasti azylu, migrácie a integrácie.

Grant 1: Podporovanie integrácie osôb, ktoré to potrebujú, cez súkromné systémy sponzorstva. (AMIF-2019-AG-CALL-01)

Grant 2: Oboznámenie novo-pricestovaných príslušníkov tretích krajín so sociálnou situáciou v krajine cez účasť lokálnych komunít, vrátane dobrovoľníckych aktivít a poradenstva.  (AMIF-2019-AG-CALL-02)

Grant 3: Sociálna a ekonomická integrácia migrantiek (AMIF-2019-AG-CALL-03)

Grant 4: Kampane na zvýšenie povedomia a informačné kampane o rizikách nelegálnej migrácie vo vybraných tretích krajinách a v rámci Európy. (AMIF-2019-AG-CALL-04)

Grant 5: Podpora obetí obchodovania s ľuďmi (AMIF-2019-AG-CALL-05)

Grant 6: Ochrana migrujúcich detí (AMIF-2019-AG-CALL-06)

Grant 7: Nadnárodné projekty členských štátov na tréning expertov v oblasti azylu a imigrácie (AMIF-2019-AG-CALL-07)

Podrobnosti k výzvam nájdete TU

Žiadosti o grant sa predkladajú priamo EK, elektronicky prostredníctvom vyššie uvedeného linku.

Termín na predloženie žiadostí o grant je 30. 1. 2020


 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Zodpovedný orgán fondov pre oblasť vnútorných záležitostí vyhlásilo dňa 3. mája 2019 otvorené výzvy na predkladanie žiadostí o grant ref. číslo SK 2019 AMIF SC1.1SK 2019 AMIF SC2.1SK 2019 AMIF SC2.2SK 2019 AMIF SC3.3 v súlade s Národným programom Fondu pre azyl, migráciu a integráciu.  

Celková indikatívna čiastka určená na granty v rámci týchto výziev (t.j. grant z fondu a štátneho rozpočtu) je 4 673 600,00 EUR.

Termín ukončenia výziev je stanovený na 2. júla 2019 (do 14:00 hod. - platí v prípade osobného doručenia)

Informačné stretnutie pre žiadateľov o grant v rámci otvorených výziev na predkladanie žiadostí o grant z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu sa uskutoční dňa 29. mája 2019 o 10:00 hod. (SK 2019 AMIF SC1.1SK 2019 AMIF SC2.1SK 2019 AMIF SC3.3a o 13:00 hod. (SK 2019 AMIF SC2.2) na Ministerstve vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava.

Kompletné informácie nájdete na odkaze: http://www.minv.sk/?vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-grant

UPOZORNENIE

Z dôvodu opravy administratívnej chyby sa v otvorenej výzve SK 2019 AMIF SC2.1 mení znenie indikátora cieľovej skupiny A č. 1.2 „Počet osôb, ktorým sa poskytla pomoc v oblasti bývania“ a indikátor č. 1.3 „Počet osôb, ktorým sa poskytla pomoc v oblasti zdravotnej a psychologickej starostlivosti“ sa vymazáva.

Správne znenie indikátora cieľovej skupiny A č. 1.2 je „Počet maloletých osôb bez sprievodu, ktorým sa poskytla pomoc“.

Z dôvodu opravy administratívnej chyby sa v otvorených výzvach SK 2019 AMIF SC1.1, SK 2019 AMIF SC2.1 a SK 2019 AMIF SC2.2 mení znenie textu kapitoly 11. Oprávnení žiadatelia. V časti  „Žiadateľ, ktorý sa chce zapojiť do výzvy a získať grant musí spĺňať nasledovné podmienky oprávnenosti:“ sa v druhej odrážke vypúšťajú slová „(ak relevantné)“, t.j. správne znenie je žiadateľ musí vykonávať svoju činnosť na území SR najmenej dva roky ku dňu vyhlásenia výzvy, s výnimkou partnerov, ktorí musia mať sídlo a registráciu v niektorom členskom štáte Európskej únie;".


 OTVORENÁ VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O GRANT V RÁMCI FONDU PRE AZYL, MIGRÁCIU a INTEGRÁCIU

SK 2019 AMIF SC2.1

Dňa 3. mája 2019 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Zodpovedný orgán fondov pre oblasť vnútorných záležitostí vyhlásilo otvorenú výzvu na predkladanie žiadostí o grant ref. číslo SK 2019 AMIF SC2.1 v súlade s Národným programom Fondu pre azyl, migráciu a integráciu.

Finančné vymedzenie

Celková indikatívna čiastka určená na granty v rámci tejto výzvy (t.j. grant z fondu a štátneho rozpočtu) je 2 026 000,00 EUR.

Termín ukončenia výzvy: 02. júla 2019 (do 14:00 hod. - platí v prípade osobného doručenia)

Informačné stretnutie pre žiadateľov o grant v rámci otvorenej výzvy na predkladanie žiadostí o grant z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu sa uskutoční dňa 29. mája 2019 o 10:00 hod. na Ministerstve vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava.


OTVORENÁ VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O GRANT V RÁMCI FONDU PRE AZYL, MIGRÁCIU a INTEGRÁCIU

SK 2019 AMIF SC2.2

Dňa 3. mája 2019 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Zodpovedný orgán fondov pre oblasť vnútorných záležitostí vyhlásilo otvorenú výzvu na predkladanie žiadostí o grant ref. číslo SK 2019 AMIF SC2.2 v súlade s Národným programom Fondu pre azyl, migráciu a integráciu.

Finančné vymedzenie

Celková indikatívna čiastka určená na granty v rámci tejto výzvy (t.j. grant z fondu a štátneho rozpočtu) je 266 600,00 EUR.

Termín ukončenia výzvy: 02. júla 2019 (do 14:00 hod. - platí v prípade osobného doručenia)

Informačné stretnutie pre žiadateľov o grant v rámci otvorenej výzvy na predkladanie žiadostí o grant z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu sa uskutoční dňa 29. mája 2019 o 13:00 hod. na Ministerstve vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava.


OTVORENÁ VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O GRANT V RÁMCI FONDU PRE AZYL, MIGRÁCIU a INTEGRÁCIU

SK 2019 AMIF SC3.3

Dňa 3. mája 2019 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Zodpovedný orgán fondov pre oblasť vnútorných záležitostí vyhlásilo otvorenú výzvu na predkladanie žiadostí o grant ref. číslo SK 2019 AMIF SC3.3 v súlade s Národným programom Fondu pre azyl, migráciu a integráciu.

Finančné vymedzenie

Celková indikatívna čiastka určená na granty v rámci tejto výzvy (t.j. grant z fondu a štátneho rozpočtu) je 1 191 000,00 EUR.

Termín ukončenia výzvy: 02. júla 2019 (do 14:00 hod. - platí v prípade osobného doručenia)

Informačné stretnutie pre žiadateľov o grant v rámci otvorenej výzvy na predkladanie žiadostí o grant z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu sa uskutoční dňa 29. mája 2019 o 10:00 hod. na Ministerstve vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava.

AKCIE ÚNIE 2017 - VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O GRANT V RÁMCI FONDU PRE AZYL, MIGRÁCIU A INTEGRÁCIU

Dňa 26.10. 2017 vyhlásila Európska komisia päť výziev na predkladanie žiadostí o grant v rámci Fondu pre azyl, migráciu a integráciu zamerané na oblasť integrácie, s termínom predloženia žiadostí o grant do 1.3.2018 do 17:00 SEČ.

Viac informácií k jednotlivým výzvam nájdete na: Asylum, Migration and Integration Fund - Union actions in the field of asylum


 OTVORENÁ VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O GRANT V RÁMCI FONDU PRE AZYL, MIGRÁCIU a INTEGRÁCIU

SK 2017 AMIF SC2.1

Dňa 4. apríla 2017 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Zodpovedný orgán fondov pre oblasť vnútorných záležitostí vyhlásilo otvorenú výzvu na predkladanie žiadostí o grant ref. číslo SK 2017 AMIF SC2.1 v súlade s Národným programom Fondu pre azyl, migráciu a integráciu.

Finančné vymedzenie

Celková indikatívna čiastka určená na granty v rámci tejto výzvy (t.j. grant z fondu a štátneho rozpočtu) je 680.000,00 EUR.

Termín ukončenia výzvy: 02. júna 2017 (do 14:00 hod. - platí v prípade osobného doručenia)

Informačné stretnutie pre žiadateľov o grant v rámci otvorenej výzvy na predkladanie žiadostí o grant z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu sa uskutoční dňa 27. apríla 2017 o 10:00 hod. na Ministerstve vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava.


 OTVORENÁ VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O GRANT V RÁMCI FONDU PRE AZYL, MIGRÁCIU a INTEGRÁCIU

SK 2016 AMIF SC1.1

Dňa 20. júna 2016 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Zodpovedný orgán fondov pre oblasť vnútorných záležitostí vyhlásilo otvorenú výzvu na predkladanie žiadostí o grant ref. číslo SK 2016 AMIF SC1.1 v súlade s návrhom Národného programu Fondu pre azyl, migráciu a integráciu.

Finančné vymedzenie

Celková indikatívna čiastka určená na granty v rámci tejto výzvy (t.j. grant z fondu a štátneho rozpočtu) je 300.000,00 EUR.

Termín ukončenia výzvy: 04. augusta 2016 (do 14:00 hod. - platí v prípade osobného doručenia)

Informačné stretnutie pre žiadateľov o grant v rámci otvorenej výzvy na predkladanie žiadostí o grant z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu sa uskutoční dňa 29. júna 2016 o 10:00 hod. na Ministerstve vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava.


 OTVORENÁ VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O GRANT V RÁMCI FONDU PRE AZYL, MIGRÁCIU a INTEGRÁCIU

SK 2016 AMIF SC3.1

Dňa 24. mája 2016 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Zodpovedný orgán fondov pre oblasť vnútorných záležitostí vyhlásilo otvorenú výzvu na predkladanie žiadostí o grant ref. číslo SK 2016 AMIF SC3.1 v súlade s návrhom Národného programu Fondu pre azyl, migráciu a integráciu.

Finančné vymedzenie

Celková indikatívna čiastka určená na granty v rámci tejto výzvy (t.j. grant z fondu a štátneho rozpočtu) je 1 174 300,00 EUR.

Termín ukončenia výzvy: 07. júl 2016 (do 14:00 hod. - platí v prípade osobného doručenia)

Informačné stretnutie pre žiadateľov o grant v rámci otvorenej výzvy na predkladanie žiadostí o grant z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu sa uskutoční dňa 07. júna 2016 o 13:00 hod. na Ministerstve vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava.


 OTVORENÁ VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O GRANT V RÁMCI FONDU PRE AZYL, MIGRÁCIU a INTEGRÁCIU

SK 2016 AMIF SC1.2

UPOZORNENIE

Dňa 17. mája bola vykonaná úprava termínu ukončenia predkladania žiadostí o grant v texte dokumentu výzvy.

Dňa 16. mája 2016 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Zodpovedný orgán fondov pre oblasť vnútorných záležitostí vyhlásilo otvorenú výzvu na predkladanie žiadostí o grant ref. číslo SK 2016 AMIF SC1.2 v súlade s návrhom Národného programu Fondu pre azyl, migráciu a integráciu.

Finančné vymedzenie

Celková indikatívna čiastka určená na granty v rámci tejto výzvy (t.j. grant z fondu a štátneho rozpočtu) je 1 008 400,00 EUR.

Termín ukončenia výzvy: 30. jún 2016 (do 14:00 hod. - platí v prípade osobného doručenia)

Informačné stretnutie pre žiadateľov o grant v rámci otvorenej výzvy na predkladanie žiadostí o grant z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu sa uskutoční dňa 07. júna 2016 o 09:00 hod. na Ministerstve vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava.


 OTVORENÁ VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O GRANT V RÁMCI FONDU PRE AZYL, MIGRÁCIU a INTEGRÁCIU

SK 2016 AMIF SC2.1

Dňa 16. mája 2016 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Zodpovedný orgán fondov pre oblasť vnútorných záležitostí vyhlásilo otvorenú výzvu na predkladanie žiadostí o grant ref. číslo SK 2016 AMIF SC2.1 v súlade s návrhom Národného programu Fondu pre azyl, migráciu a integráciu.

Finančné vymedzenie

Celková indikatívna čiastka určená na granty v rámci tejto výzvy (t.j. grant z fondu a štátneho rozpočtu) je 2 173 000,00 EUR.

Termín ukončenia výzvy: 30. jún 2016 (do 14:00 hod. - platí v prípade osobného doručenia)

Informačné stretnutie pre žiadateľov o grant v rámci otvorenej výzvy na predkladanie žiadostí o grant z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu sa uskutoční dňa 07. júna 2016 o 10:30 hod. na Ministerstve vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava.


OTVORENÁ VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O GRANT V RÁMCI FONDU PRE AZYL, MIGRÁCIU a INTEGRÁCIU

SK 2015 AMIF SC1

 Dňa 21. júla 2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Zodpovedný orgán fondov pre oblasť vnútorných záležitostí vyhlásilo otvorenú výzvu na predkladanie žiadostí o grant ref. číslo SK 2015 AMIF SC1 v súlade s návrhom Národného programu Fondu pre azyl, migráciu a integráciu.

 Finančné vymedzenie

Celková indikatívna čiastka určená na granty v rámci tejto výzvy (t.j. grant z fondu a štátneho rozpočtu) je 400 000,00 EUR.

 Termín ukončenia výzvy: 24. august 2015 (do 14:00 hod. - platí v prípade osobného doručenia)

Informačné stretnutie pre žiadateľov o grant v rámci otvorenej výzvy na predkladanie žiadostí o grant z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu sa uskutoční dňa 30. júla 2015 o 14:00 hod. na Ministerstve vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava v zasadacej miestnosti č. 20 na prízemí.


OTVORENÁ VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O GRANT V RÁMCI FONDU PRE AZYL, MIGRÁCIU a INTEGRÁCIU

SK 2015 AMIF SC2

 Dňa 21. júla 2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Zodpovedný orgán fondov pre oblasť vnútorných záležitostí vyhlásilo otvorenú výzvu na predkladanie žiadostí o grant ref. číslo SK 2015 AMIF SC2 v súlade s návrhom Národného programu Fondu pre azyl, migráciu a integráciu.

 Finančné vymedzenie

Celková indikatívna čiastka určená na granty v rámci tejto výzvy (t.j. grant z fondu a štátneho rozpočtu) je 748 995,00 EUR.

 Termín ukončenia výzvy: 24. august 2015 (do 14:00 hod. - platí v prípade osobného doručenia)

Informačné stretnutie pre žiadateľov o grant v rámci otvorenej výzvy na predkladanie žiadostí o grant z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu sa uskutoční dňa 30. júla 2015 o 10:30 hod. na Ministerstve vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava v zasadacej miestnosti č. 20 na prízemí.


OTVORENÁ VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O GRANT V RÁMCI FONDU PRE AZYL, MIGRÁCIU a INTEGRÁCIU

SK 2015 AMIF SC3

Dňa 21. júla 2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Zodpovedný orgán fondov pre oblasť vnútorných záležitostí vyhlásilo otvorenú výzvu na predkladanie žiadostí o grant ref. číslo SK 2015 AMIF SC3 v súlade s návrhom Národného programu Fondu pre azyl, migráciu a integráciu.

Finančné vymedzenie

Celková indikatívna čiastka určená na granty v rámci tejto výzvy (t.j. grant z fondu a štátneho rozpočtu) je 405 000,00 EUR.

Termín ukončenia výzvy: 24. august 2015 (do 14:00 hod. - platí v prípade osobného doručenia)

Informačné stretnutie pre žiadateľov o grant v rámci otvorenej výzvy na predkladanie žiadostí o grant z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu sa uskutoční dňa 30. júla 2015 o 09:00 hod. na Ministerstve vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava v zasadacej miestnosti č. 20 na prízemí.