Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. september 2022, piatok
 

Aktuálne projekty

Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí

Projekty podporené v rámci  Fondu pre azyl, migráciu a integráciu

Kód projektu

Názov projektu

 Prijímateľ

Obdobie realizácie

Schválená výška grantu

Z toho AMIF

Z toho štátny rozpočet

Špecifický cieľ SC1 AZYL

SK 2018 AMIF SC1.1 

Budovanie kapacít v oblasti azylu 

 Migračný úrad MV SR

01.01.2019-31.10.2022 

41 553,08 € 

 31 164,81 €

10 388,27 € 

SK 2019 AMIF SC1.1/1

Efektívne služby žiadateľom o azyl v SR III

Slovenská humanitná rada

01.01.2020-31.10.2022

1 587 106,95 €

1 190 330,21 €

396 776,74 €

 

Špecifický cieľ SC2 INTEGRÁCIA

SK 2019 AMIF SC2.1/1

Rifugio

Slovenská humanitná rada

01.01.2020-30.10.2022

1 247 999,99 €

935 999,99 €

312 000,00 €

SK 2019 AMIF SC2.1/2

Migračné informačné centrum IOM na podporu integrácie cudzincov na Slovensku (fáza X)

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM)

01.01.2020-31.10.2022

1 336 981,29 €

1 002 735,96 €

334 245,33 €

 

Špecifický cieľ SC3 NÁVRATY

SK 2019 AMIF SC3.3/1

KOMPAS III

Slovenská humanitná rada

01.01.2020-31.10.2022

622 989,56 €

467 242,17 €

155 747,39 €

SK 2019 AMIF 3.3/2

Dobrovoľný návrat a reintegrácia v krajine pôvodu

Medzinárodná organizácia pre migráciu

01.01.2020-31.10.2022

910 570,67 €

682 928,00 €

227 642,67 €

SK 2019 AMIF SC3.4

Nútený návrat - AMIF III

ÚHCP P PZ

01.01.2020-31.10.2022

470 666,67 €

353 000,00 €

117 666,67 €