Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. máj 2022, utorok
 

Slovensko prídu v budúcom roku hodnotiť schengenskí komisári

30. 11. 2011

Mapka Schengen

Slovenská republika bude v rokoch 2012 a 2013 podrobená opätovnému schengenskému hodnoteniu. Z tohto dôvodu vláda schválila nový Schengenský akčný plán SR.
Predmetom hodnotenia bude niekoľko oblastí schengenskej spolupráce. V rámci zabezpečenia kontroly vonkajších hraníc je potrebné dobudovať systém technickej a fyzickej ochrany vonkajšej hranice SR s Ukrajinou. Predmetom schengenského hodnotenia bude aj pripravenosť Slovenska zvládať vykonávanie kontrol na vonkajších hraniciach počas krízových situácií spôsobených prírodnou katastrofou, epidémiou alebo migračnou vlnou veľkého rozsahu.
Nakoľko v októbri tohto roka vypršala zmluva s externým dodávateľom, MV SR plánuje na efektívnu a účinnú kontrolu vonkajšej schengenskej hranice a boj proti nedovolenému prisťahovalectvu a obchodu s ľuďmi vybudovať vlastnú leteckú podporu. Počíta sa s nákupom 2 vrtuľníkov s výbavou pre denné a nočné monitorovanie.
V priebehu nasledujúcich rokov sa tiež predpokladá prebudovanie súčasného príletového terminálu letiska Poprad-Tatry na odletový, ktorý oddelí schengenských cestujúcich od ľudí cestujúcich v rámci mimoschengenského priestoru. Na Letisku Košice by malo do polovice budúceho roka vzniknúť špecializované pracovisko na odhaľovanie nezákonného dovozu, vývozu a tranzitu drog a iného nezákonne prepravovaného tovaru.

Pokiaľ ide o oblasť policajnej spolupráce, v roku 2013 by sa mala začať využívať mobilná daktyloskopická identifikácia osôb. V teréne sa prenosným zariadením zosnímajú daktyloskopické odtlačky prstov a bezdrôtovým spojením bude možné overiť identitu osoby v automatizovanom porovnávacom systéme v databáze odtlačkov prstov.

Okrem toho by v prvom polroku 2013 mali všetky členské štáty schengenského priestoru prejsť na Schengenský informačný systém druhej generácie, čo bude znamenať výmenu nových údajov v rámci celého schengenského priestoru /napr. priemyselných zariadení, lietadiel, lodí, šekov, cenín, atď/ a výmenu biometrických údajov (odtlačkov prstov a fotografií). Záznamy budú vo väčšej miere prepojené (napr. hľadaná osoba s nezvestnou osobou – t.j. rodič a dieťa, ktoré uniesol, hľadaná osoba a motorové vozidlo, na ktorom sa pohybuje, atď.).

V oblasti vízovej a konzulárnej praxe bude hlavnou úlohou zaistiť bezpečnosť na vízových pracoviskách zastupiteľských úradov SR v zahraničí.

Hodnotenie Slovenska sa začne vo februári budúceho roka. V skupine krajín, na ktoré sa schengenská hodnotiaca komisia v nasledujúcich dvoch rokoch zameria je aj susedná Česká republika, Maďarsko či Poľsko.