Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. november 2022, pondelok
 

Prostriedky individuálnej ochrany

Individuálna ochrana obyvateľstva SR

            Individuálna ochrana je v súčasnosti chápaná ako možný doplňujúci spôsob ochrany obyvateľstva.  Z hľadiska  účelu, patrí medzi protiradiačné, protichemické a protibiologické opatrenia, ktoré sú určené na zníženie alebo vylúčenie následkov pôsobenia nebezpečných látok, ktorými sú prírodné alebo syntetické látky, ktoré svojimi chemickými, fyzikálnymi, toxikologickými alebo biologickými vlastnosťami samostatne alebo v kombinácii môžu spôsobiť ohrozenie života a zdravia obyvateľstva.

 Zahrňuje:

• OCHRANU DÝCHACÍCH CIEST A OČÍ – zabezpečuje sa prostriedkami individuálnej ochrany (typizovanými alebo improvizovanými )  

• OCHRANU POVRCHU TELA – zabezpečuje sa vhodným oblečením a použitím odevných hlavne nepremokavých doplnkov na nechránené časti tela (čapica, rukavice, pláštenka, ap.).

            Prostriedky individuálnej ochrany, spoločne s hnuteľnými vecami obstaranými spravidla zo štátneho rozpočtu a určenými na zabezpečovanie hlásnej služby a informačnej služby a úloh plnených jednotkami civilnej ochrany, tvoria materiál civilnej ochrany.

Základnými  typizovanými druhmi prostriedkov sú: PIO v skladoch obcí

detský ochranný vak DV-65,

detský ochranný vak DV-75,

detská ochranná kazajka DK-88 (DK-88/93),

detská ochranná maska DM-I,

detská ochranná maska CM-3/3h,

ochranná maska CM-3,

ochranná maska CM-4,

ochranné rúško OR-1.

            Prostriedky individuálnej ochrany  pre obyvateľstvo  sú skladované v skladoch materiálu CO v obciach. Výdaj sa realizuje, bezprostredne po prijatí rozhodnutia o ich použití a obyvateľstvo je o tejto skutočnosti informované masovokomunikačnými prostriedkami. Pre plynulý výdaj prostriedkov individuálnej ochrany  obyvateľstvu plánuje  starosta obce   zriadenie výdajných stredísk, ich personálne obsadenie a materiálne vybavenie.

            Spôsoby použitia typizovaných ako aj prípravu improvizovaných prostriedkov individuálnej ochrany v domácnostiach  si obyvatelia osvojujú   v rámci prípravy obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc, ktorá je organizovaná mestskou časťou, obcou a okresným úradom.

 

Kontaktná osoba pre ďalšie informácie: