Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. október 2022, utorok
 

PRÍRUČKA K PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Bratislava, 01. 06. 2021

Centrálny koordinačný orgán (CKO) vydal dňa 13.5.2021 Jednotnú príručku pre žiadateľov/ prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/ obstarávania. Jednotná príručka je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom vydaným v záujme zavedenia jednotných pravidiel a bezvýhradného zosúladenia pravidiel určených pre žiadateľov/prijímateľov s pravidlami určenými Systémom riadenia EŠIF a metodickými pokynmi a vzormi CKO za oblasť verejného obstarávania a obstarávania.​ Jednotná príručka je zverejnená na webovom sídle https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/ a nadobudne účinnosť spolu so Systémom riadenia EŠIF, verzia 11 dňa 15.6.2021.

 

Dôležité odkazy

  

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]