Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. október 2022, utorok
 

Oznam o zverejnení aktualizácie Príručky pre prijímateľa SO – MV SR na verziu 8.0

Bratislava, 20. 06. 2022

ilustrácia - oznam - Operačný program kvalita životného prostredia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia informuje prijímateľov, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky pre prijímateľa, verzia 8.0, účinnú od 17. júna 2022 (ZIP, 10 MB).

Úpravy súvisiace so spresnením postupov na základe: vydania "Jednotnej príručky k predkladaniu dokumentácie k žiadosti o platbu, kde prijímateľom je ministerstvo alebo ostatný ústredný orgán štátnej správy" (vydáva CKO), aktualizácie Systém finančného riadenia ŠF, KF a ENRF pre 2014-2020 v 4., PPP vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP, úpravy vzoru Zmluvy o poskytnutí NFP, usmernení RO, skúsenosti z praxe.

 

 

Dôležité odkazy

  

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]