Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. december 2022, streda
 

Zverejnenie záväzného stanoviska podľa § 16a ods. 5 zákona č. 364/2004 Z. z.

Zverejnenie záväzného stanoviska podľa § 16a ods. 5 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "vodný zákon")

„Zmena navrhovanej činnosti Lom Kučín“, záväzné stanovisko, zverejnené 22.09.2022 (PDF, 555 kB)

„Rýchlostná cesta R4 Giraltovce – Kuková“, záväzné stanovisko, zverejnené 22.09.2022 (PDF, 582 kB)

„Plán využívania ložiska povrchovým spôsobom na ložisku nevyhradeného nerastu Orkucany, parcela p. č. C KN 776/1“, záväzné stanovisko, zverejnené 22.09.2022 (PDF, 187 kB)

„Kostrová sieť cyklotrás v PSK na úseku obce Zborov “, záväzné stanovisko, zverejnené 22.09.2022 (PDF, 541 kB)

„Zvýšenie kapacity ťažby a spracovania zeolitových tufov Zeocem a. s. “, záväzné stanovisko, zverejnené 21.09.2022 (PDF, 517 kB)

„Prevádzkovo-skladová hala č. 4, Stará Ľubovňa“, záväzné stanovisko , zverejnené 24.05.2022 (PDF, 228 kB)

„Andrejová, vjazd na pozemok z cesty III/3517“, záväzné stanovisko, zverejnené 18.05.2022 (PDF, 221 kB)

Rekonštrukcia mosta M3149 cez potok Čerťaž pred obcou Soľník", záväzné stanovisko, zverejnené 27.04.2022 (PDF, 331 kB)

„Rekonštrukcia mosta M2990 (III/3189-003), most cez potok Lúčanka v obci Lúčka“, záväzné stanovisko, zverejnené 24.03.2022 (PDF, 350 kB)

„Premostenie potoka na vodnom toku Hažlínka, parcela číslo 938“, záväzné stanovisko, zverejnené 16.03.2022 (PDF, 182 kB)