Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. november 2022, utorok
 

Voľby

 

INFORMÁCIA PRE POLITICKÉ STRANY

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okresnej volebnej komisie pre referendum 2023  môžu doručiť

  1. politické strany a politické hnutia (ďalej len "politické strany"), zastúpené v Národnej rade Slovenskej republiky na základe výsledkov ostatných volieb vykonaných 29. februára 2020

  2. petičný výbor za referendum, 

v listinnej alebo elektronickej podobe prednostovi Okresného úradu Prešov v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení referenda  do štvrtka 24. novembra 2022.

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okresnej volebnej komisie pre referendum je  TA.13G4@FD.SKAF3PYLD@

Adresa pre doručovanie oznámení v listinnej podobe:

Okresný úrad Prešov
Námestie mieru č. 3
080 01  Prešov

Podrobnejšie informácie o delegovaní a vzor oznámenia o delegovaní do okresnej volebnej komisie

                                                                                                                                     Mgr. Branislav Mičieta
                                                                                                                                     tel. č. 0915 837 401

 

V Prešove dňa 11.11.2022