Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. november 2022, utorok
 

Pozemkové úpravy

Pozemkové úpravy

PPÚ Ohradzany

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v k.ú. Ohradzany (PDF, 316 kB)
PPÚ Ňagov

Mapa VZFU v k. ú. Ňagov č. 1 (PDF, 2 MB)

Mapa VZFU v k. ú. Ňagov č. 2 (PDF, 692 kB)

Mapa VZFU v k. ú. Ňagov č. 3 (PDF, 2 MB)

Technická správa VZFU v k. ú. Ňagov  str. 1 - 258 (PDF, 36 MB)

Technická správa VZFU v k. ú. Ňagov  str. 259 - 310 (PDF, 41 MB)

Technická správa VZFU v k. ú. Ňagov  str. 311 - 405 (PDF, 43 MB)

Rozhodnutie o schválení Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Ňagov (PDF, 507 kB)

Mapa funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav č. 1 (PDF, 2 MB)

Mapa funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav č. 2 (PDF, 619 kB)

Mapa funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav č. 3 (PDF, 2 MB)

Schválenie registra pôvodného stavu projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Ňagov (PDF, 659 kB)

 

 

 


PPÚ Hažín nad Cirochou

Návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav v k.ú. Hažín nad Cirochou (PDF, 3 MB)

Návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav v k.ú. Hažín nad Cirochou (Technická správa) (PDF, 29 MB)

Rozhodnutie o schválení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v k.ú. Hažín nad Cirochou (PDF, 391 kB)

Mapa všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v k.ú. Hažín nad Cirochou (PDF, 3 MB)

Schválenie registra pôvodného stavu v k.ú. Hažín nad Cirochou (PDF, 3 MB)

Schválenie registra pôvodného stavu v k.ú. Hažín nad Cirochou príloha č. 1 (PDF, 9 MB)

Schválenie registra pôvodného stavu v k.ú. Hažín nad Cirochou príloha č. 2 (PDF, 3 MB)

Schválenie registra pôvodného stavu v k.ú. Hažín nad Cirochou príloha č. 3 (PDF, 2 MB)

JPÚ Humenné - lokalita Dubník

Nariadanie konania o začatí jednodnuchých pozemkových úprav v k.ú. Humenné lokalita Dubník (PDF, 2 MB)

PPÚ Karná

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav (prípravné konanie) v k.ú. Karná (PDF, 273 kB)

PPÚ Hudcovce

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav (prípravné konanie) v k.ú. Hudcovce (PDF, 277 kB)
PPÚ Hrubov

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v k.ú. Hrubov
(PDF, 319 kB)

Informácia pre účastníkov konania PÚ Hrubov (PDF, 355 kB) 

PPÚ Klenová

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav (PDF, 202 kB)PPÚ Parihuzovce

Verejná vyhláška zverejnenia upraveného návrhu zásad umiestnenia nových pozemkov v obvode pozemkových úprav v k. ú. Parihuzovce (PDF, 781 kB)

Písomná časť upraveného návrhu zásad umiestnenia nových pozemkov  k.ú. Parihuzovce (PDF, 124 kB)

Grafická časť upraveného návrhu zásad umiestnenia nových pozemkov  k.ú. Parihuzovce (PDF, 405 kB)

 

PPÚ Volica

Verejná vyhláška zverejnenia návrhu zásad umiestnenia nových pozemkov v obvode pozemkových úprav v k. ú. Volica (PDF, 705 kB)

Písomná časť návrhu zásad umiestnenia nových pozemkov  k.ú. Volica (PDF, 300 kB)

Grafická časť návrhu zásad umiestnenia nových pozemkov  k.ú. Volica (PDF, 1 MB)