Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. november 2022, sobota
 

Plán rozvoja okresu Revúca 2022-2026

Legislatíva

Zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov

Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja

 

Riadiaci výbor okresu Revúca

Štatút a rokovací poriadok Riadiaceho výboru najmenej rozvinutého okresu Revúca (PDF, 358 kB)

Zoznam členov Riadiaceho výboru najmenej rozvinutého okresu Revúca (PDF, 185 kB)

 

Plán rozvoja okresu Revúca 

Rozhodnutie o schválení PR NRO Revúca (PDF, 34 kB)

Plán rozvoja NRO Revúca (PDF, 2 MB)

Návrh zoznamu projektov Plánu rozvoja okresu Revúca na rok 2022 (PDF, 619 kB)

Metodika a pomocné dokumenty

Metodika poskytovania, monitorovania a hodnotenia regionálneho príspevku plánu rozvoja najmenej rozvinutého okresu podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zápisnice zo zasadnutia Riadiaceho výboru okresu Revúca

Zápisnica zo zasadnutia Riadiaceho výboru NRO Revúca zo dňa 18.08.2022 (PDF, 532 kB)

Prezenčná listina zo dňa 18.08.2022 (PDF, 232 kB)

Zápisnica zo zasadnutia Riadiaceho výboru NRO Revúca zo dňa 27.09.2022 (PDF, 338 kB)

Zápisnica zo zasadnutia Riadiaceho výboru NRO Revúca zo dňa 26.10.2022 (PDF, 949 kB)

 

Výzvy

1. výzva na predkladanie žiadosti o regionálny príspevok 2022 (PDF, 1 MB)

 - Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku 2022 (DOCX, 137 kB)

 - Formuláre k predkladaniu žiadosti (ZIP, 174 kB)

 - Prílohy k výzve (ZIP, 4 MB)

 - Pomôcky k vypracovaniu žiadosti (ZIP, 2 MB)

Register doručených žiadostí k výzve č. 1-OÚ-RA-2022 - zo dňa 18.10.2022 (PDF, 228 kB)

Register doručených žiadostí k výzve č. 1-OÚ-RA-2022 - 1. aktualizácia dňa 25.10.2022 (PDF, 229 kB)

Register doručených žiadostí k výzve č. 1-OÚ-RA-2022 - 2. aktualizácia dňa 28.10.2022 (PDF, 70 kB)

Register doručených žiadostí k výzve č. 1-OÚ-RA-2022 - 3. aktualizácia dňa 02.11.2022 (PDF, 229 kB)

 
 
 
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]