Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. november 2022, streda
 

Informácie pre občanov

OZNAM

 

 

 

OPATRENIA COVID

Platné opatrenia (uvzsr.sk)

„Pri vstupe do priestorov okresného úradu  musia mať občania prekryté dýchacie cesty  respirátorom FFP2, resp. FFP3 a vydenzifikovať si ruky dezinfekčným prostriedkom umiestneným pri vstupe do budovy“.

Z dôvodu šírenia pandémie ochorenia COVID 19 pri vybavovaní agendy na Okresnom úrade Čadca využívať prednostne telefonickú, elektronickú alebo písomnú komunikáciu.

Osobne konzultovať svoje požiadavky budú môcť len na základe predchádzajúceho telefonického dohovoru s vedúcim príslušného odboru.

Osobné podania občanov na Okresnom úrade sa vykonávajú výlučne v podateľni Okresného úradu, ak takéto podanie nemôže byť vykonané zaslaním zásielky alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie - ( telefonicky, e-mailom, elektronickým podaním).

Žiadosti, potrebné k vybaveniu svojich požiadaviek je možné stiahnuť aj na webe Ministerstva vnútra SR - (miestna štátna správa – žilinský kraj – Čadca – jednotlivé odbory OÚ). Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií  aj na webe Jednotný informačný systém v cestnej doprave.

Dôležité odkazy v súvislosti s ochranou proti šíreniu nákazy koronavírusu majú občania možnosť pozrieť na webe Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Čadca.

INFORMÁCIE pre verejnosť podľa § 15a zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov

Informácie pre verejnosť (PDF, 489 kB)

Odporučania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti

Odporučania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti (PDF, 227 kB)

Dôležité odkazy pre občanov

Elektronické služby Ministerstvo vnútra SR

Ústredný portál verejných služieb ľuďom

Spôsob úhrady správnych poplatkov

Štátna správa po novom

CALL CENTRUM MV SR

NAHLASOVANIE POBYTU CEZ INTERNET