Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. jún 2022, štvrtok
 

MT zn. HUAWEI HONOR

11. 06. 2018

 

Okresné riaditeľstvo PZ v Košiciach
odbor poriadkovej polície
Obvodné oddelenie PZ Košice Západ
Považská 38, 040 11 Košice

Č. p.:

ORPZ-KE-OPP6-27//2018-NV              

Veci: 

 

- 1 ks mobilný telefón značky HUAWEI HONOR nezisteného výrobného čísla, v ktorom sa nachádza SIM karta spoločnosti Tesco Mobile s číslom 894210439920799885. 

Dôvod vyhlásenia
verejného opisu:     

Vec bola zaistená podľa § 21 ods. l zákona NR SR č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov dňa 08. 06. 2018 o 01.05 h. na OO PZ Košice – Západ oznamovateľovi, ktorý ju našiel na ulici Rastislavovej v Košiciach.

 

Horeuvedený útvar Policajného zboru vyzýva oprávnenú osobu, aby sa k svojmu majetku prihlásila najneskôr do jedného roka od zaistenia veci: osobne, písomne alebo telefonicky na číslo 09619 32855.

 1

2

3

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy