Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. október 2021, nedeľa
 

Vláda schválila návrh novely zákona o registri adries

07. 10. 2021

suradnice-ilustracny

Do registra adries by malo byť povinné zapisovať čísla bytov. Názov budovy by sa mal zadávať dobrovoľne. Zlepšiť by sa mala aj povinnosť stavebníka pri zameraní geografickej osi ulice. Vyplýva to z novely zákona č. 125/2015 Z. z. o registri adries a novely zákona č. 369/1990  o obecnom zriadení, ktorý vo štvrtok 7. októbra 2021 schválila vláda na na návrh ministra vnútra Romana Mikulca.
 

Cieľom predkladaného návrhu zákona je zefektívnenie práce s registrom adries na základe poznatkov z aplikačnej praxe
 
Obciam by sa podľa návrhu malo umožniť umiestniť označenie ulice a iného verejného priestranstva a inú stavbu, ako je napríklad oplotenie či stĺp. Dôvodom je zabezpečenie lepšej viditeľnosti označenia ulice.

Obce by mohli v osobitných prípadoch upustiť od zmeny alebo zrušenia súpisného alebo orientačného čísla. Ide napríklad o situáciu, keď v budove, ktorá sa z dôvodu rekonštrukcie, počas ktorej bola pôvodná budova odstránená a na jej mieste postavená nová, sú evidované pobyty podľa zákona. Pri zrušení súpisného a orientačného čísla sa následne automaticky zneplatnia doklady totožnosti, čím vzniká právna neistota.

Medzinárodné skúsenosti preukázali potrebu zavedenia novej položky do položkovej skladby údajov registra adries - názov budovy.

Novelou by sa mali doplniť aj sankcie pre fyzické osoby, keďže doteraz platili len pre právnické. Obce by mali mať možnosť po zvážení okolností priestupku neuložiť pokutu. 

Register adries je informačný systém o všetkých adresách a adresných bodoch bytových a nebytových budov na celom území Slovenska. V registri adries teda nenájdeme informácie o majiteľoch budov či pobytoch osôb, hoci pre účely komunikácie štátnych informačných systémov je register adries integrovaný s Registrom fyzických osôb. Register adries má od mája 2020 štatút referenčného registra, čo znamená, že údaje z neho sa pokladajú za všeobecne záväzné a nespochybniteľné.

Prvé e-služby registra adries ministerstvo vnútra sprístupnilo v júli 2016.

Prečítajte si:

Zdroj: TASR, MV SR

 

Dôležité odkazy

Verejné obstarávanie na MV SR

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz