Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Schengen

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. august 2022, nedeľa
 

Zámerom navrhovaných zmien v zákone o pobyte cudzincov je menej byrokracie a rýchlejšie procesy

07. 07. 2022

logo Policajného zboru SR

Zníženie administratívnej záťaže cudzích štátnych príslušníkov, ktorí žiadajú o pobyt na území Slovenskej republiky, najmä však záväzné odporúčania schengenskej hodnotiacej komisie sú predmetom návrhu novely zákona č. 404/2011 o pobyte cudzincov, ktorú na základe Plánu legislatívnych úloh vlády predložilo do medzirezortného pripomienkového konania ministerstvo vnútra.

 

„Našou snahou je  zefektívniť konania a jednoznačnejšie definovať niektoré procedurálne postupy hraničnej a cudzineckej polície, najmä v oblasti návratov cudzincov z tretích krajín zo Slovenska, k čomu nás zaviazali schengenskí hodnotitelia,“ uviedol minister vnútra Roman Mikulec.

Nové oprávnenia polície

Novelou sa zavádzajú nové oprávnenia policajta v súvislosti s vycestovaním štátnych príslušníkov tretích krajín cez vonkajšiu hranicu -  pri výstupe zo Slovenska budú povinní predložiť platný cestovný doklad, v opačnom prípade im bude hroziť zamietnutie vycestovania cez vonkajšiu hranicu.

Zmeny pocítia podnikatelia, zamestnanci i študenti

Zavádza sa možnosť policajného útvaru zamietnuť účelovú žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel podnikania v prípade, ak cudzinci z tretích krajín vedome obchádzajú zákonnú podmienku preukázať dosiahnutie zisku z podnikania po zdanení podaním novej žiadosti o udelenie prechodného pobytu.  Na druhej strane však  pri obnovovaní prechodného pobytu na účel podnikania budú mať občania tretích krajín s nedoplatkami na daniach, clách či poistných odvodoch 10 dní na uhradenie pohľadávok, ktoré  sú podľa aktuálnej právnej úpravy dôvodom na zamietnutie žiadosti.

Rovnako vodiči medzinárodnej autobusovej a kamiónovej dopravy pri žiadosti o obnovu prechodného pobytu na účel zamestnania už po novom nebudú povinní preukazovať, že majú zaistené ubytovanie na Slovensku.

V konaniach o udelenie prechodného pobytu na účel štúdia bude cudzinecká polícia akceptovať aj doklad potvrdzujúci tento účel  starší ako 90 dní.

Športovci a športoví odborníci pôsobiaci na Slovensku budú po novom môcť preukazovať účel pobytu predložením dohody o vykonávaní športovej činnosti, pričom sa nevylučuje, aby mohli zároveň na Slovensku podnikať. Ministerstvo vnútra pristúpilo k tejto zmene na základe plánovaných úprav v zákone č. 440/2015 o športe.

Ďalšie zmeny

Zvyšuje sa správny poplatok za vydanie dokladu o pobyte -  dôvodom je, že doklad bude polícia doručovať na adresu žiadateľa. Cudzinci tak nebudú musieť opakovane navštevovať pracovisko cudzineckej polície.

Novela prináša viacero ďalších návrhov vyplývajúcich z aplikačnej praxe zákona o pobyte cudzincov, napríklad v oblasti uznávania cestovných dokladov iných štátov či spracúvania osobných údajov.

Vzhľadom na predpokladanú dĺžku legislatívneho procesu sa jej účinnosť navrhuje od 1. januára 2023.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy