Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. august 2022, nedeľa
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Dunajská Streda / Životné prostredie

Okresný úrad Dunajská Streda
Životné prostredie
Korzo B. Bartóka 789/3,
929 01 Dunajská Streda

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Životné prostredie / Úradná tabuľa

Oznámenie o výrube v zmysle ustanovenia § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. 

Na predmetné oznámenie o výrube sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní (zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov), s výnimkou ustanovení o miestnej príslušnosti, v zmysle § 81 ods. 2 písm. m) zákona o ochrane prírody.

03.08.2022

OU-DS-OSZP-2022/009228-006 Sza (PDF, 315 kB)

02.08.2022

OU-DS-OSZP-2022/003303-006 Sza (PDF, 516 kB)

18.07.2022

OU-DS-OSZP-2022/011201-002 Seb (PDF, 76 kB) 

15.07.2022 

OU-DS-OSZP-2022/003937-008 Sza (PDF, 506 kB)

01.07.2022 

OU-DS-OSZP-2022/012638-002 Seb (PDF, 76 kB)

29.06.2022 

OU-DS-OSZP-2022/002005-041 Seb (PDF, 1 MB)

23.06.2022

OU-DS-OSZP-2022/003614-006 Seb
(PDF, 749 kB)

OU-DS-OSZP-2021/003097-004 Seb (PDF, 78 kB)

12.05.2022

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (PDF, 247 kB)

10.05.2022

OU-DS-OSZP-2022/001512-015 Seb (PDF, 725 kB)

05.05.2022

OU-DS-OSZP-2022/012492-001 Seb (PDF, 170 kB)

OU-DS-OSZP-2022/012503-001 Seb (PDF, 139 kB)

29.04.2022

OU-DS-OSZP-2022/011203-002 Seb (PDF, 372 kB)

28.04.2022

 OU-DS-OSZP-2022-012202 Caf (PDF, 207 kB) 

 

 OU-DS-OSZP-2022-012205 Caf (PDF, 211 kB)

20.04.2022

 

OU-DS-OSZP-2022/010200-002 Seb (PDF, 215 kB)

11.04.2022

OU-DS-OSZP-2022/002539-005 Seb (PDF, 367 kB)

30.03.2022

OU-DS-OSZP-2022/002827-009 Seb.pdf  (PDF, 684 kB)

11.03.2022

OU-DS-OSZP-2022-009479 CAF (PDF, 224 kB)

OU-DS-OSZP-2022-009478 CAF (PDF, 217 kB)

 

14.03.2022

OU-DS-OSZP-2022-009483 CAF (PDF, 215 kB)

OU-DS-OSZP-2022-009482 CAF (PDF, 213 kB)

 

15.03.2022

 

OU-DS-OSZP-2022-009480 CAF (PDF, 214 kB)

 

22.02.2022 

OU-DS-OSZP-2022-003614-004 Seb (PDF, 227 kB)

16.02.2022 

OU-DS-OSZP-2022-007783 Caf (PDF, 216 kB)

10.02.2022

OU-DS-OSZP-2022-002080-008 Seb (PDF, 586 kB)

03.02.2022

OU-DS-OSZP-2022-006840 Caf (PDF, 222 kB)
OU-DS-OSZP-2022-006834 Caf (PDF, 216 kB)
OU-DS-OSZP-2022-006833 Caf (PDF, 215 kB)
OU-DS-OSZP-2022-006835 Caf (PDF, 216 kB)
OU-DS-OSZP-2022-003616 Caf (PDF, 218 kB)

31.01.2022

OU-DS-OSZP-2022-006569 Caf (PDF, 210 kB)

OU-DS-OSZP-2022-006591 Caf (PDF, 218 kB)

18.01.2022 

OU-DS-OSZP-2022-002421-005 Seb (PDF, 2 MB)

14.01.2022 

OU-DS-OSZP-2022-002670-006 Cser (PDF, 857 kB)

05.01.2022 

OU-DS-OSZP-2022 - 003270-002 Seb (PDF, 164 kB)

 

 

 

 

návrh na vydanie užívacieho povolenia - štátna vodná správa (DOC, 39 kB)

žiadosť o súhlas - štátna vodná správa (DOC, 49 kB)

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia - štátna vodná správa (DOC, 54 kB)

žiadosť o vyjadrenie - odpadové hospodárstvo (DOC, 42 kB)

žiadosť o vyjadrenie - ochrana ovzdušia (DOC, 37 kB)

žiadosť o vyjadrenie k stavebnému povoleniu - ochrana prírody (DOC, 39 kB)

žiadosť o vyjadrenie k stavebnému povoleniu - štátna vodná správa (DOC, 47 kB)

žiadosť o vyjadrenie k územnému konaniu - ochrana prírody (DOC, 40 kB)

žiadosť o vyjadrenie k územnému konaniu - štátna vodná správa (DOC, 30 kB)