Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. december 2022, sobota
 

Akčný plán okresu Trebišov

Oznamy

Oznam (PDF, 315 kB)

Štruktúra projektového zámeru (XLSX, 10 kB)

priloha_c_1a_hodnotiace_kriteria_final_2021_ok (XLSX, 20 kB)

1. Výbor pre rozvoj okresu Trebišov

Úlohy a zloženie výboru pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov

 Podľa § 5 ods. 5 a nasl. zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa pre každý najmenej rozvinutý okres zriaďuje výbor. Výbor pôsobí v rámci Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov. Členmi výboru sú  predseda, ktorým je prednosta okresného úradu, zástupcovia miestnych orgánov verejnej moci a zástupcovia sociálno-ekonomických partnerov, ktorých činnosť alebo pôsobnosť sa vzťahuje k územiu najmenej rozvinutého okresu.

 Zloženie výboru, spôsob rokovania výboru, hlasovanie členov výboru a podrobnosti o úlohách výboru upravuje štatút výboru, ktorý schvaľuje rada.

 

 Zápisnice z rokovaní Výboru pre rozvoj okresu Trebišov

 

2. Prebiehajúca výzva 

 

Výzva 3/OUTV/2020 - ukončené prijimanie žiadostí

 

3. Register žiadostí prebiehajúcej výzvy

 

3_OUTV_2020_Register prijatých žiadostí (XLSX, 21 kB)

 

4. Formuláre k žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku

 

Čestné vyhlásenie žiadateľa (PDF, 191 kB)

Čestné vyhlásenie žiadateľa o regionálny príspevok (DOCX, 14 kB)

Vyhlásenie žiadateľa podľa nariadenia Komisie(EU)-c-1408_2013-de-minimis_POLNOHOSP-PRVOVYROBA (DOCX, 48 kB)

Vyhlásenie žiadateľa podľa nariadenia KomisieEU-c-1407_2013-de-minimis (DOCX, 49 kB)

Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku (DOCX, 77 kB)

 

5. Pomôcky k vypracovaniu žiadostí

 

Pomôcka k vypracovaniu rozpočtu žiadosti (PDF, 192 kB)

Pomôcka k obsahu žiadosti o poskytnutie regionálneho prispevku (PDF, 691 kB)

Príručka pre žiadateľov definícia malých a stredných podnikov (PDF, 1 MB)

Schéma na podporu lokálnej zamestnanosti (schema-DE-MINIMIS) v znení dodatku č.1 (PDF, 760 kB)

Zoznam merateľných ukazovateľov projektov (PDF, 416 kB)

 

 6. Ukončené výzvy

 

Výzva1 OUTV 2019 - ukončené

Register žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku (XLSX, 12 kB)

Výzva2 OUTV 2019 - ukončené

Register žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku 2019 (XLSX, 14 kB)

Výzva - 1/outv/_2020 - ukončené

Register žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku 2020 (XLSX, 14 kB)

Výzva 2/OUTV/2020 - ukončené

Register žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku 1_OUTV_2020 (XLSX, 14 kB)

 

7. Užitočné odkazy

 

 Dotácie UV SR 

 Podpora najmenej rozvinutých okresov a regionálny rozvoj

 Ministerstvo investícií,  regionálneho rozvoja a informatizácie SR

 Informácie o eurofondoch, grantoch a projektoch(ITMS2014.sk)

 Informácie o eurofondoch, grantoch a projektoch(eurofondy.gov.sk)

 Informácie o eurofondoch, grantoch a projektoch(eurofondy.sk)

 Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu