PR/2019/031

 

„Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán predlžuje lehotu na odstránenie nedostatkov vo výročnej správe politickej strany SDKÚ - DS - Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana predloženej za rok 2018, a to do 27. júla 2019.“