PR/2019/019

 

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán eviduje p. Mareka Vandráka ako tretiu stranu podľa § 8 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019.

 

 

 

PR/2019/020

 

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán eviduje p. Magdalénu Neveďalovú ako tretiu stranu podľa § 8 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019.

 

 

 

PR/2019/021

 

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán eviduje p. Viktora Stromčeka  ako tretiu stranu podľa § 8 zákona  č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani  a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019.