PR/2019/027

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán eviduje p. Dášu Eliášovú a občianske združenie Naša voľba Slovensko ako tretiu stranu podľa § 8 zákona  č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019.