Uznesenie PR/2019/018

 

     Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán eviduje občianske združenie GINN.PRESS ako tretiu stranu podľa § 8 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019.