Uznesenie PR/2019/015

 

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán eviduje občianske združenie Mladí sociálni demokrati ako tretiu stranu podľa § 8 zákona  č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani  a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019.

 

 

Uznesenie PR/2019/016

 

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán eviduje občianske združenie Rada mládeže Slovenska ako tretiu stranu podľa § 8 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019.

 

 

Uznesenie PR/2019/017

 

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán na základe § 8 ods. 2 písm. i) zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov, odmieta zaevidovať p. Igora Melichera ako tretiu stranu pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019, a to z dôvodu, že p. Igor Melicher je v týchto voľbách kandidátom, uvedeným na kandidátnej listine politickej strany SMER – sociálna demokracia, pod poradovým číslom 5.