Uznesenie PR/2018/011

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán eviduje obchodnú spoločnosť MAGURA PRESS s.r.o. ako tretiu stranu podľa § 8 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018.