PR/2018/010

„Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán eviduje pána Vincenta Kultana a Občianske združenie „Mikulášske pohľady“, ako tretiu stranu podľa § 8 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.“