Uznesenie PR/2018/008

 

     Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán občianske združenie Rada mládeže Slovenska a občianske združene NEZÁVISLÁ OBČIANSKA INICIATÍVA KOŠÍC A KOŠICKÉHO KRAJA ako tretiu stranu podľa § 8 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.