Uznesenie PR/2018/005

 

„Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán eviduje pána Petra Netriho, pani Lindu Vallovú, pána Jakuba Hrbáňa, pána Tomáša Marka, občianske združenie Szeretlek Gúta o.z., pána Petra Mravca a občianske združenie Ľuďom Mikuláša ako tretiu stranu podľa § 8 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.“