Uznesenie PR/2018/002

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán eviduje pána Ing. Lukáša Hotáryho, ako tretiu stranu podľa § 8 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z.  o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.