Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. august 2022, streda
 

Základné dokumenty pre užívateľov NP PRIM II.

Oznámenie o predkladaní žiadosti o zapojenie miest a obcí do NP PRIM II. platný od 26.06.2021

Obce a mestá, ktoré neboli užívateľmi NP PRIM I. sa môžu zapojiť do NP PRIM II. podľa postupu popísaného v Oznámení (PDF, 761 kB) (verzia so sledovanými zmenami (PDF, 924 kB)) a jeho prílohách (ZIP, 620 kB)

 

Sprievodca pre užívateľov NP PRIM II. platný od 16.6.2021 (!! NOVÉ !!)

Aktualizácia Sprievodcu pre užívateľov NP PRIM II. vykonaná v súvislosti s prechodom Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity z pôsobnosti Ministerstva vnútra SR do pôsobnosti Úradu vlády SR, ktorý sa uskutočnil k 1. júnu 2021.

Sprievodca pre užívateľov NP PRIM II platný od 16.6.2021 (bez sledovaných zmien) (DOC, 569 kB) a (so sledovanými zmenami) (DOC, 770 kB)

Príloha č. 01 Zoznam užívateľov a kontakty na pridelených regionálnych koordinátorov a projektových manažérov NP PRIM II (DOCX, 122 kB)

Príloha č.02   Zoznam oprávnených užívateľov (DOCX, 96 kB)

Príloha č.03   Menný zoznam zamestnancov v meste/obci pre NP PRIM II. (DOCX, 94 kB)

Príloha č.04   Žiadosť oprávneného užívateľa o finančnú náhradu osobných nákladov zamestnancov NP PRIM II (XLSX, 431 kB)

Príloha č.05   Pracovný výkaz (KIV, PA, OZ, RA) – v prípade viacerých pracovných pomerov zamestnanca (XLSX, 188 kB)

Príloha č.06   Súhlas so spracovaním osobných údajov (DOC, 146 kB)

Príloha č.07   Vyhlásenie o účte (IBAN) (DOCX, 94 kB)

Príloha č.08   Vyhlásenie o konflikte záujmov (pri obsadzovaní pozícií v MŠ) (DOCX, 91 kB)

Príloha č.09   Čestné vyhlásenie o pracovných pomeroch (DOCX, 96 kB)

Príloha č.10   Pravidlá preferenčného zamestnávania rómskych uchádzačov o zamestnanie (DOCX, 97 kB)

Príloha č.11   Plagát Národného projektu (označenie budovy miesta výkonu/budova MŠ, povinná publicita) - prelinkovanie bude doplnené

Príloha č.12   Oznámenie o poverení (DOC, 184 kB)

Príloha č.13   Vyhlásenie o novovytvorenom pracovnom mieste (DOCX, 95 kB)

Príloha č.14   Vyhlásenie o počte detí z MRK zapísaných do materskej školy v školskom roku (DOC, 185 kB)

Príloha č.15   Deklarácia k desegregácii v materskej škole (DOC, 178 kB)

Príloha č.16   Sumarizačný hárok výdavkov paušálneho príspevku (XLSX, 54 kB)

Archív Sprievodca NP PRIM II.

Sprievodca pre užívateľov NP PRIM II. platný od 25.3.2021 do 15.6.2021

Sprievodca NP PRIM II. (platnosť od 25.3.2021 do 15.6.2021) (PDF, 1 MB) je základná riadiaca a metodická dokumentácia NP PRIM II. Prílohy Sprievodcu tvoria formuláre dokumentov a zoznamy kontaktov a oprávnených užívateľov.

Prílohy Sprievodcu NP PRIM II (platnosť od 25.3.2021 do 15.6.2021) - na stiahnutie (RAR, 2 MB) 

Sprievodca pre užívateľov NP PRIM II. platný od 01.11.2020 do 24.03.2021

Sprievodca NP PRIM II. (PDF, 1 MB) (platný k 01.11.2020) je základná riadiaca a metodická dokumentácia NP PRIM II. Prílohy Sprievodcu tvoria formuláre dokumentov a zoznamy kontaktov a oprávnených užívateľov. Pre pokračujúcich užívateľov z NP PRIM I. prinášame aj Sprievodcu NP PRIM II. so zaznamenanými zmenami (PDF, 1 MB).

Prílohy Sprievodcu NP PRIM II na stiahnutie (ZIP, 2 MB)