Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. august 2022, streda
 

Vzdelávanie v NP PRIM II.

Metodicko-inštruktážne workshopy 

Vzdelávanie slúži na zvyšovanie odbornosti zamestnancov MŠ v rôznych témach. Môžu byť zamerané len na jednotlivé pozície (napr. rodičovský asistent, odborný zamestnanec a pod.) ale aj pre celé inkluzívne tímy.

Vzdelávanie zamerané na profesijný rozvoj kolektívov materských škôl  

Cieľom vzdelávania v profesijnom rozvoji je príprava zriaďovateľov škôl, vedúcich pedagogických zamestnancov, pedagogických a odborných zamestnancov materských škôl a i. na aplikáciu modelu inkluzívnej výchovy a vzdelávania a efektívne manažovanie spolupráce všetkých aktérov, ako aj predchádzanie segregácii vo výchove a vzdelávaní. Vzdelávanie bude zabezpečené dodávateľsky v druhej polovici roku 2021. 

Aktuálne vzdelávania

V obdbí pandémie sa vzdelávania realizujú online. Po uvoľnení opatrení budú organizované vzdelávacie stretnutia prezenčnou formou.

Prihlasovanie účastníkov sa realizuje prostredníctvom regionálnych koordinátorov. Účastníkom je zasielaný link na online podujatie. 

26.05.2021   Metodicko inštruktážny workshop pre koordinátorky inkluzívneho vzdelávania "Rodičovský asistent a jeho pôsobenie v MŠ". Lektori: Tatiana Kazimi, Miroslav Baník → 2 skupiny

20.05.2021   Metodicko inštruktážny workshop pre odborných zamestnancov k Depistážno-stimulačnému programu (pre 3 -4 ročné deti, 5 - 6 ročné deti). Lektori: Viera Šilonová, Vladimír Klein → 2 skupiny

19.05.2021   Metodicko inštruktážny workshop pre odborných zamestnancov k Depistážno-stimulačnému programu (pre 3 -4 ročné deti, 5 - 6 ročné deti). Lektori: Viera Šilonová, Vladimír Klein → 2 skupiny

18.05.2021   Metodicko inštruktážny workshop pre koordinátorky inkluzívneho vzdelávania "Rodičovský asistent a jeho pôsobenie v MŠ". Lektori: Tatiana Kazimi, Miroslav Baník → 2 skupiny

17.05.2021   Metodicko inštruktážny workshop pre koordinátorky inkluzívneho vzdelávania "Rodičovský asistent a jeho pôsobenie v MŠ". Lektori: Tatiana Kazimi, Miroslav Baník → 2 skupiny

13.05.2021   Metodicko inštruktážny workshop pre celé inkluzívne tímy. Lektori: Viera Šilonová, Vladimír Klein → 2 skupiny

11.05.2021   Metodicko inštruktážny workshop pre celé inkluzívne tímy. Lektori: Viera Šilonová, Vladimír Klein → 2 skupiny

28.04.2021   Metodicko inštruktážny workshop pre novonastúpených zamestnancov (odborných zamestnancov). Lektori: Viera Šilonová, Vladimír Klein → 2 skupiny

27.04.2021   Metodicko inštruktážny workshop pre novonastúpených zamestnancov (odborných zamestnancov). Lektori: Viera Šilonová, Vladimír Klein → 2 skupiny

23.04.2021   Metodicko inštruktážny workshop pre rodičovských asistentov. Lektori: Tatiana Kazimi, Miroslav Baník → 2 skupiny

22.04.2021   Metodicko inštruktážny workshop pre rodičovských asistentov. Lektori: Tatiana Kazimi, Miroslav Baník → 2 skupiny