Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. október 2022, pondelok
 

Vzdelávacie podujatia v NP PRIM I.

Viac informácií o jednotlivých vzdelávacích podujatiach NP PRIM I.

Vzdelávacie podujatia  najmä pre zamestnancov materských škôl, ktorých mzdy boli hradené z národného projektu, ale bolo možné akceptovať aj ďalších záujemcov.

METODICKO – INŠTRUKTÁŽNE WORKSHOPY

- odborné stretnutia pre koordinátorov inkluzívneho vzdelávania, odborných zamestnancov, asistentov učiteľov, resp. členov inkluzívneho tímu v MŠ a i. Uskutočnili sa najmä v úvode projektu a prispievali k jednotnému metodickému usmerňovaniu.

MIKRO – REGIONÁLNE STRETNUTIA

- informačné, poradenské a konzultačné stretnutia zamestnancov MŠ, resp. členov inkluzívnych tímov, ale aj iných osôb ak je téma komplexného charakteru a zapája viaceré oblasti života obce a i.

INOVATÍVNE METÓDY INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA V PREDPRIMÁRNEJ EDUKÁCII

  • Zabezpečovala: ŠKOLA PLUS s.r.o v rámci akreditovaného vzdelávacieho programu „Špecifiká nového štátneho vzdelávacieho programu predprimárneho vzdelávania pre materské školy“
  • Cieľ: Vzdelávanie pre pedagogických a odborných zamestnancov zamerané na inovatívne metódy inkluzívneho vzdelávania v materských školách. Tematický plán  (PDF, 411 kB)
  • Vzdelávanie INOVATÍVNE METÓDY INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA V PREDPRIMÁRNEJ EDUKÁCII je pre pracovníkov/čky materských škôl, zamestnávaných prostredníctvom zdrojov NP PRIM povinné.
  • Vzdelávanie pozostáva z piatich 2-dňových prezenčných stretnutí študijnej skupiny a 30 hodín dištančnej formy vzdelávania.
  • Vzdelávanie ukončené do 30.06.2020 vydaním osvedčeníí/certifikátov v zmysle akreditovaného modulu. 

Kontakt: PaedDr. Alica Dragulová, PhD. tel.: +421 918 675 106, e-mail: TA.4HLK3YQ@S1FRHISLPSQGRS@

INDIVIDUÁLNE A SKUPINOVÉ KONZULTÁCIE

- cieľom tohto formátu konzultácií bolo poskytnúť čo najviac špecializovanú odbornú pomoc a vzdelávanie v oblasti, ktoré si definovali účastníci stretnutí. Formát konzultácií umožňoval operatívne reagovať aj na ad hoc vzniknuté situácie či problémy, preto boli vedené expertmi a expertkami s viacročnou praxou (spravidla z akademického prostredia). Témou o ktorú je dlhodobo záujem je depistážno-stimulačný program. Počas obdobia pandémie COVID-19 prešli mikroregionálne stretnutia do online formy.