Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. november 2022, nedeľa
 

NP COVID: Výberové konania na pozície asistent/ka hlavného experta a metodik/metodička

26. 03. 2021

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky/Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity, hľadá vhodných kandidátov na pozície „metodik/metodička" „asistent/ka hlavného experta v rámci implementácie národného projektu „Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“. 

Názov služobného úradu

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Organizačný útvar

Odbor implementácie projektov Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

Druh štátnej služby a obsadzovaná funkcia

dočasná štátna služba na voľné štátnozamestnanecké miesto odborníka, ktorý je dočasne potrebný na plnenie úloh štátnej služby

Pracovná pozícia metodik/metodička

Obsadzované štátnozamestnanecké miesto vo funkcii: hlavný štátny radca - odborník

Náplň práce: Zodpovednosť za prípravu metodiky výkonu terénnych asistentov COVID, riadenie regionálnych koordinátorov a kontrolu ich práce, metodické vedenie a usmerňovanie RK, terénnych asistentov COVID. Súčinnosť pri tvorbe krízových plánov v zapojených lokalitách s expertným tímom a hlavným projektovým manažérom.   

Termín na podanie žiadosti: 06.04.2021

Prihlasovanie: VK/2021/888

Pracovná pozícia asistent/ka hlavného experta

Obsadzované štátnozamestnanecké miesto vo funkcii: hlavný radca - odborník

Náplň práce: Spolupracuje s HEX-om a asistuje mu pri riadení a koordinácii procesov súvisiacich s činnosťou krízových poradných tímov projektu.

Termín na podanie žiadosti: 06.04.2021

Prihlasovanie: VK/2021/889

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

Splnomocnenec

 Andrea Bučková 

Andrea Bučková
sa splnomocnenkyňou
vlády SR pre rómske komunity stala 1. apríla 2020. » viac informácií 

Fotogalérie