Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. október 2021, sobota
 

Kanistre, súdok, vedro a vrecia

02. 08. 2021

 

Prezídium Policajného zboru
národná kriminálna agentúra 
odbor Východ 
Rampová 7, 040 01 Košice
Tel.: +421 9619 85 790 79   TA.13G4@ASIGQ.KLY2FL@

Č.p.

ČVS: PPZ-940/NKA-PZ-VY-2013

Vec: 

2 ks 25 litrový kanister bielej farby,

2 ks 10 litrový kanister zelenej farby,

1 ks čierny plastový súdok (obsah: fľaša hliník 2x1000 ml, fľaša hliník 6x500 ml, ampulka 50 ml, plastová fľaša 5x1000 ml. Ph Down,  plastová fľaša 5x1000 ml Ph UP, plastová fľaša 4x1000 ml),

1 ks svetlozelené plastové vedro (obsah: plastové odmerky 2x1000 ml, 1x500 ml, 2x250 ml, plastová ampulka 50 ml), 

2 ks modré plastové vrece.

 

Veci boli dňa 23.10.2013 zaistené pri výkone prehliadky iných priestorov a pozemkov uskutočnenej v zmysle § 101 ods. 1 Trestného poriadku v objekte budovy pre šport a rekreačné účely nachádzajúcej sa parcele č. 502 zapísanom na LV č. 361, Katastrálny úrad Michalovce, okres Michalovce, obec Kaluža, katastrálne územie Kaluža, ktorého vlastníkom je fa. LUCUS EU, s. r. o., ul. Koľajná č. 8063/17A, Bratislava, PSČ 831 06, SR.

 

Uvedený útvar Policajného zboru vyzýva oprávnené osoby, aby si veci prevzali na uvedenom útvare v termíne najneskôr do šiestich mesiacov od vyhlásenie verejného opisu veci. 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy